• język migowy
BIP
Grafika BIP

Skargi, wnioski

Burmistrz Miasta Poręba przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (trzy pierwsze poniedziałki miesiąca w godz. 14.00 - 16.00 ), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem , tel.:  32 6771355 wew. 111

 Skargi i wnioski można składać:

 • Listownie - na adres:
  Urząd Miasta Poręba 
  ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba;
 • Osobiście - w Kancelarii Ogólnej przy ul. Dworcowej 1
  codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta 
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  na adres:
  z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”;
 • Faksem na numer: +48 32 677 17 46

WAŻNE!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko wnoszącego.
 • Dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Poręba
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-07-31 11:27
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Burmistrz Miasta Poręba 2020-07-31 11:23
Zatwierdzenie
Burmistrz Miasta Poręba 2020-07-31 11:23
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry