• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 18231
Mapa witryny 85
Polityka prywatności 68
Zastrzeżenia prawne 17
Deklaracja dostępności 85
Rejestr zmian 693
Redakcja BIP 80
Tłumacz języka migowego 115
Statystyka strony 21
Jak korzystać z BIP? 91
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 665
Urząd Miasta 1562
Numery kont bankowych 118
Władze 845
Informacje nieudostępnione w BIP 331
Skargi, wnioski 110
Cyberbezpieczeństwo 10
Statut Miasta Poręba 4
Rada Miasta 1624
Statut Rady Miasta 177
Kadencja 2018-2023 857
Skład Rady Miasta 281
Terminy sesji 260
Składy Komisji Rady Miasta 100
Plany pracy Komisji 83
Terminy posiedzeń Komisji 130
Protokoły z sesji Rady Miasta 156
Dyżury Radnych 106
Transmisja Sesji RM 187
Raport o stanie Gminy Poręba 52
Petycje RM 166
Rok 2019 9
Rok 2020 76
Rok 2021 69
Rok 2022 28
Petycje - rok 2023 0
Petycje - rok 2024 2
Interpelacje i zapytania 874
Rok 2018 16
Rok 2019 26
Rok 2020 242
Rok 2021 431
Rok 2022 194
Interpelacje - rok 2023 12
Interpleacje - rok 2024 38
Wybory na Ławników 33
Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu na kadencję 2020-2023 41
Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zawierciu na kadencję 2024-2027 2
Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu na kadencję 2024-2027 0
Konsultacje Społeczne 7
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 778
Jednostki Organizacyjne 868
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Porębie 244
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Porębie 248
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Porębie 260
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 244
Świetlica Środowiskowa 142
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 430
Planowanie przestrzenne 338
Plan ogólny (POG) 0
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (SUIKZP) 229
Nieobowiązujace 198
Obowiązujące 115
SUiKZP - w opracowaniu 0
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) 468
Obowiązujace 455
MPZP dla terenów położonych w północno-wschodniej części miasta Poręba 0
W opracowaniu 357
MPZP śródmieście z częścią zachodnią 0
MPZP część południowa 0
Archiwalne 0
Inne opracowania 0
Opracowanie ekofizjograficzne 0
Strategia Rozwoju Miasta Poręba 0
Lokalny Program Rewitalizacji 0
Gminny Program Rewitalizacji 0
Warunki zabudowy 0
Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 0
Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym - 2017 0
Informacje infrastruktury przestrzennej - dane przestrzenne, metadane 0
Dane przestrzenne APP 0
Dane przestrzenne SUiKZP 0
SUiKZP 2021 0
Zmiana SUiKZP 2023 0
Dane przestrzenne MPZP 0
MPZP dla części północno-wschodniej miasta Poręba 0
MPZP dla części południowej miasta Poręba 0
MPZP dla śródmieścia wraz z częścią zachodnią miasta Poręba 0
MPZP dla terenów położonych w rejonie ul. Partyzantów (nieobowiązujący) 0
Dane przestrzenne Plan Ogólny 0
Zbiory danych 0
SUiKZP 0
MPZP 0
Metadane 0
Ekofizjografia 0
Formularze wniosków w zakresie planowania przestrzennego 0
Wnioski o sporządzenie lub zmianę planu ogólnego oraz planów miejscowych 0
Prawo lokalne 3885
Uchwały Rady Miasta 1693
Zarządzenia Burmistrza 2419
Rok 2019 0
Rok 2020 164
Rok 2021 1053
Rok 2022 1003
Rok 2023 0
Rok 2024 92
Budżet Miasta 239
Budżet 2022 0
Opis z Wykonania Budżetu za 2022 wraz opinią RIO 0
Budżet 2021 0
Opis z Wykonania Budżetu za 2021 wraz opinią RIO 0
Budżet 2023 0
Opis z Wykonania Budżetu za 2023 wraz opinią RIO 0
Budżet 2024 0
Opis z Wykonania Budżetu za 2024 wraz opinią RIO 0
Stawki podatkowe 248
Udzielone ulgi 121
Formularze podatkowe 0
Sprawozdawczość 135
Rok 2020 0
Rok 2021 57
Rok 2022 0
Sprawozdawczość rok 2023 0
Rejestry i ewidencje 368
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 0
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 149
ALBA M.P.G.K. Sp. z o. o. - WYKREŚLONE 0
REKO PRIME Sp z o.o. 0
REMONDIS Sp. z o.o. 0
FCC Polska Sp. z o. o. 0
PZOM Strach Sp. z o.o. - WYKREŚLONE 0
P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz -WYKREŚLONE 0
Przedsiębiorstwo Komunalne „DARPOL” - WYKREŚLONE 0
SUEZ Południe Sp. z o. o. - WYKREŚLONE 0
TAMAX Sp z o. o. 0
ALBA Ekoplus Sp. z o.o. - WYKREŚLONO 0
Sylwia Żak Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "FOREST" 74
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 0
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk 223
Siewierskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. - WYKREŚLENIE 0
Rejestr od 2012 roku 0
Rejestr umów 69
Oświadczenia majątkowe 1497
Radni 803
Burmistrz 609
Pracownicy 1322
Środowisko 576
2021 158
2020 0
2022 167
Środowisko - 2023 rok 0
Zamówienia publiczne 4563
Ogłoszenia 4754
Archiwum zamówień 203
Regulamin 64
Plan Zamówień Publicznych 455
Przetargi na nieruchomości 616
Rok 2022 363
Przetargi na nieruchomosci - rok 2023 0
Przetargi na sprzedaż nieruchomości 2024 r. 61
Ogłoszenia 3155
Oferty pracy 5467
Rok 2020 104
Rok 2021 1479
Oferty pracy - 2022 rok 1494
Oferty pracy - 2023 rok 0
Oferty pracy - 2024 rok 203
RODO 85
Raporty 161
Powszechny Spis Rolny 2020 0
Wybory 1092
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 96
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 154
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 0
Wybory do Parlamentu Europejskiego 0
Wybory Samorządowe 2020 0
Wybory Samorządowe 2024 1317
Wybory Prezydenta RP 2020 28 czerwca 2020 0
Organizacje pozarządowe 181
Wyniki konsultacji 0
Petycje UM 216
Petycje - 2020 117
Petycje - 2022 rok 0
Petycje 2023 rok 0
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021 91
Komisja mieszkaniowa 81
Drukuj
Liczba odwiedzin
21
do góry