• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 0
Mapa witryny 0
Polityka prywatności 0
Zastrzeżenia prawne 0
Deklaracja dostępności 0
Rejestr zmian 0
Redakcja BIP 0
Tłumacz języka migowego 0
Statystyka strony 0
Jak korzystać z BIP? 0
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 0
Urząd Miasta 0
Numery kont bankowych 0
Władze 0
Informacje nieudostępnione w BIP 0
Skargi, wnioski 0
Cyberbezpieczeństwo 0
Statut Miasta Poręba 0
Rada Miasta 0
Statut Rady Miasta 0
Kadencja 2018-2023 0
Skład Rady Miasta 0
Terminy sesji 0
Składy Komisji Rady Miasta 0
Plany pracy Komisji 0
Terminy posiedzeń Komisji 0
Protokoły z sesji Rady Miasta 0
Dyżury Radnych 0
Transmisja Sesji RM 0
Raport o stanie Gminy Poręba 0
Petycje RM 0
Rok 2019 0
Rok 2020 0
Rok 2021 0
Rok 2022 0
Petycje - rok 2023 0
Interpelacje i zapytania 0
Rok 2018 0
Rok 2019 0
Rok 2020 0
Rok 2021 0
Rok 2022 0
Interpelacje - rok 2023 0
Wybory na Ławników 0
Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu na kadencję 2020-2023 0
Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zawierciu na kadencję 2024-2027 0
Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu na kadencję 2024-2027 0
Konsultacje Społeczne 0
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 0
Jednostki Organizacyjne 0
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Porębie 0
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Porębie 0
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Porębie 0
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 0
Świetlica Środowiskowa 0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Planowanie przestrzenne 0
Plan ogólny 0
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (SUIKZP) 0
Nieobowiązujace 0
Obowiązujące 0
SUiKZP - w opracowaniu 0
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) 0
Obowiązujace 0
MPZP dla terenów położonych w północno-wschodniej części miasta Poręba 0
W opracowaniu 0
MPZP śródmieście z częścią zachodnią 0
MPZP część południowa 0
Archiwalne 0
Inne opracowania 0
Opracowanie ekofizjograficzne 0
Strategia Rozwoju Miasta Poręba 0
Lokalny Program Rewitalizacji 0
Gminny Program Rewitalizacji 0
Warunki zabudowy 0
Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 0
Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym - 2017 0
Informacje infrastruktury przestrzennej - dane przestrzenne, metadane 0
Dane przestrzenne APP 0
Dane przestrzenne SUiKZP 0
SUiKZP 2021 0
Zmiana SUiKZP 2023 0
Dane przestrzenne MPZP 0
MPZP dla części północno-wschodniej miasta Poręba 0
MPZP dla części południowej miasta Poręba 0
MPZP dla śródmieścia wraz z częścią zachodnią miasta Poręba 0
MPZP dla terenów położonych w rejonie ul. Partyzantów (nieobowiązujący) 0
Zbiory danych 0
SUiKZP 0
MPZP 0
Metadane 0
Prawo lokalne 0
Uchwały Rady Miasta 0
Zarządzenia Burmistrza 0
Rok 2019 0
Rok 2020 0
Rok 2021 0
Rok 2022 0
Rok 2023 0
Budżet Miasta 0
Budżet 2022 0
Opis z Wykonania Budżetu za 2022 wraz opinią RIO 0
Budżet 2021 0
Opis z Wykonania Budżetu za 2021 wraz opinią RIO 0
Budżet 2023 0
Opis z Wykonania Budżetu za 2023 wraz opinią RIO 0
Budżet 2024 0
Opis z Wykonania Budżetu za 2024 wraz opinią RIO 0
Stawki podatkowe 0
Udzielone ulgi 0
Formularze podatkowe 0
Sprawozdawczość 0
Rok 2020 0
Rok 2021 0
Rok 2022 0
Sprawozdawczość rok 2023 0
Rejestry i ewidencje 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 0
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 0
ALBA M.P.G.K. Sp. z o. o. - WYKREŚLONE 0
REKO PRIME Sp z o.o. 0
REMONDIS Sp. z o.o. 0
FCC Polska Sp. z o. o. 0
PZOM Strach Sp. z o.o. - WYKREŚLONE 0
P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz -WYKREŚLONE 0
Przedsiębiorstwo Komunalne „DARPOL” - WYKREŚLONE 0
SUEZ Południe Sp. z o. o. - WYKREŚLONE 0
TAMAX Sp z o. o. 0
ALBA Ekoplus Sp. z o.o. - WYKREŚLONO 0
Sylwia Żak Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "FOREST" 0
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 0
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk 0
Siewierskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. - WYKREŚLENIE 0
Rejestr od 2012 roku 0
Rejestr umów 0
Oświadczenia majątkowe 0
Radni 0
Burmistrz 0
Pracownicy 0
Środowisko 0
2021 0
2020 0
2022 0
Środowisko - 2023 rok 0
Zamówienia publiczne 0
Ogłoszenia 0
Archiwum zamówień 0
Regulamin 0
Plan Zamówień Publicznych 0
Przetargi na nieruchomości 0
Rok 2022 0
Przetargi na nieruchomosci - rok 2023 0
Ogłoszenia 0
Oferty pracy 0
Rok 2020 0
Rok 2021 0
Oferty pracy - 2022 rok 0
Oferty pracy - 2023 rok 0
RODO 0
Raporty 0
Powszechny Spis Rolny 2020 0
Wybory 0
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 0
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 0
Wybory do Parlamentu Europejskiego 0
Wybory Samorządowe 0
Wybory Prezydenta RP 2020 28 czerwca 2020 0
Organizacje pozarządowe 0
Wyniki konsultacji 0
Petycje UM 0
Petycje - 2020 0
Petycje - 2022 rok 0
Petycje 2023 rok 0
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021 0
Komisja mieszkaniowa 0
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry