• język migowy
BIP
Grafika BIP

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - znaleziono: 83
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na Mieszkanie Chronione Wspierane dla 5 osób". Dla zadania określonego w budżecie pn. Utworzenie mieszkania chronionego dla 5 osób w budynku położonym przy ul.Chopina 3- etap II 2023-05-15 2023-05-30 09:00:00
„Międzypokoleniowa biblioteka kultury i nauki - modernizacja MBP w Porębie”- etap II zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia. 2023-04-25 2023-05-11 09:00:00
CZĘŚĆ I "Sprzedaż i dostawa sprzętu IT dla Gmina Poręba, wraz z konfiguracją serwerowni w ramach grantu CYFROWA GMINA" CZĘŚĆ II „Sprzedaż i dostawa sprzętu IT dla Gmina Poręba w ramach grantu CYFROWA GMINA” 2023-03-29 2023-04-11 09:00:00
„Międzypokoleniowa biblioteka kultury i nauki - modernizacja MBP w Porębie”- etap I roboty budowlane. 2023-03-22 2023-04-06 09:00:00
„Budowa kanalizacji "Osiedla Na Stoku" - etap II” 2023-03-13 2023-03-30 09:00:00
Międzypokoleniowa biblioteka kultury i nauki - modernizacja MBP w Porębie 2023-02-24 2023-03-16 10:00:00
Budowa tężni solankowej na placu miejskim w Porębie- wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2023-02-22 2023-03-10 09:00:00
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku 2023-02-20 2023-03-09 09:00:00
Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Poręba i zagospodarowanie tych odpadów oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 2022-12-12
Modernizacja nawierzchni ulicy Miodowej 2022-11-29 2022-12-15 10:00:00
Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego "Moje Boisko ORLIK 2012" w Porębie 2022-11-21 2022-12-08 09:00:00
Budowa kanalizacji osiedla Na Stoku - etap I 2022-11-08 2022-11-28 09:00:00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów śródmieścia wraz z częścią zachodnią miasta Poręba, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Poręba, zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poręba 2022-10-28 2022-11-10 15:30:00
Utworzenie dróg dojazdowych do garaży wraz z odwodnieniem przy ul. Zakładowej w Porębie - etap I 2022-10-24 2022-11-10 09:00:00
Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 7426/2 przy ul. Wojska Polskiego w Porebie w ramach zadania określonego w budżecie pn. Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. WP 2 2022-10-12 2022-10-27 09:00:00
„Akcja Zima 2022/2023” tj. usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na drogach, chodnikach oraz terenach pozostałych wyznaczonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 2022-09-23
Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w Gminie Poręba na ul. Zakładowej 2022-09-15 2022-09-22 10:00:00
Oznakowanie pionowe i poziome w ciągu ul. Roździeńskiego w Porębie 2022-09-07 2022-09-14 10:00:00
Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w Gminie Poręba na ul. Zakładowej 2022-09-06 2022-09-14 10:00:00
Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w Gminie Poręba na ul. Zakładowej 2022-08-23 2022-09-05 10:00:00
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry