• język migowy
BIP
Grafika BIP

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - znaleziono: 74
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Modernizacja nawierzchni ulicy Miodowej 2022-11-29 2022-12-15 10:00:00
Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego "Moje Boisko ORLIK 2012" w Porębie 2022-11-21 2022-12-08 09:00:00
Budowa kanalizacji osiedla Na Stoku - etap I 2022-11-08 2022-11-28 09:00:00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów śródmieścia wraz z częścią zachodnią miasta Poręba, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Poręba, zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poręba 2022-10-28 2022-11-10 15:30:00
Utworzenie dróg dojazdowych do garaży wraz z odwodnieniem przy ul. Zakładowej w Porębie - etap I 2022-10-24 2022-11-10 09:00:00
Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 7426/2 przy ul. Wojska Polskiego w Porebie w ramach zadania określonego w budżecie pn. Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. WP 2 2022-10-12 2022-10-27 09:00:00
„Akcja Zima 2022/2023” tj. usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na drogach, chodnikach oraz terenach pozostałych wyznaczonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 2022-09-23
Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w Gminie Poręba na ul. Zakładowej 2022-09-15 2022-09-22 10:00:00
Oznakowanie pionowe i poziome w ciągu ul. Roździeńskiego w Porębie 2022-09-07 2022-09-14 10:00:00
Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w Gminie Poręba na ul. Zakładowej 2022-09-06 2022-09-14 10:00:00
Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w Gminie Poręba na ul. Zakładowej 2022-08-23 2022-09-05 10:00:00
"Przewóz + opieka +powrót uczniów w roku szkolnym 2022/2023 do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Poręba oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Zawierciu i Porębie" 2022-08-17 2022-08-24 12:00:00
SENIOR "+" Adaptacja pomieszczeń w budynku MOK w Porębie 2022-07-14 2022-08-11 09:00:00
Dostawa wyposażenia do Zielonej Pracowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie - EKO Pracowni Zielonych Możliwości 2022-06-15 2022-06-28 16:30:00
Modernizacja nawierzchni placu szkolengo wraz z podbudową przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie 2022-06-14 2022-06-28 10:00:00
SENIOR „+” Adaptacja pomieszczeń w budynku MOK w Porębie 2022-06-01 2022-06-20 09:00:00
Zakup i dostawa tabliczek z nazwami ulic wraz z elementami montażowymi 2022-05-12 2022-05-19 10:00:00
Utworzenie groty solnej w pomieszczeniach piwnicznych budynku MOK wraz z niezbędnymi instalacjami 2022-05-05 2022-05-23 09:00:00
Utworzenie groty solnej w pomieszczeniach piwnicznych budynku MOK wraz z niezbędnymi instalacjami 2022-04-08 2022-04-25 09:00:00
Utworzenie groty solnej w pomieszczeniach piwnicznych budynku MOK wraz z niezbędnymi instalacjami 2022-03-09 2022-03-31 09:00:00
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry