• język migowy
BIP
Grafika BIP

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - znaleziono: 28
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Dostawa pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Porębie dla nowoutworzonej grupy przedszkolnej. 2021-05-05 2021-05-14 13:30:00
Dostawa placu zabaw dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Porębie dla nowoutworzonej grupy przedszkolnej w ramach realizacji projektu pt.: ”Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie” 2021-04-28 2021-05-07 13:30:00
Dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami do Oddziału w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie. 2021-03-09 2021-03-17 10:02:11
Dostawa pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Porębie dla nowoutworzonej grupy przedszkolnej. 2021-02-10 2021-02-18 13:30:00
Dostawa zestawów meblowych do wyposażenia sal w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Porębie dla nowoutworzonej grupy przedszkolnej w ramach realizacji projektu pt.: ” Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie”. 2021-02-03 2021-02-11 13:30:00
Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz z tężnią i strefą odpoczynku. 2021-01-21 2021-02-01 10:00:00
Opracowanie scenariuszy WebQestów na poziomie SP dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie w ramach realizacji projektu pt.: ”Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Porębie 2020-12-22 2020-12-31 09:00:00
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia z wolnej ręki - przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Poręba i zagospodarowanie tych odpadów oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2020-12-16 2020-12-16 14:47:51
„Adaptacja sali Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie na nowy oddział w ramach realizacji projektu pt.: ”Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie” oraz „Adaptacji sali na prowadzenie specjalistycznych zajęć w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie w ramach realizacji projektu pt.: „Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie oraz w oddziałach w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie” 2020-12-15 2020-12-30 10:00:00
OSIEDLE NA STOKU kanalizacja deszczowa cz. I 2020-11-18 2020-12-03 10:00:00
Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK - wraz z mediateką oraz grotą solną usytuowaną w piwnicach MOK - projekt. 2020-11-12 2020-11-20 10:00:00
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia z wolnej ręki - przedmiot zamówienia: „Akcja Zima 2020/2021” tj. usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na drogach, chodnikach oraz terenach pozostałych wyznaczonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 2020-11-02 2020-11-02 13:11:24
Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni KAKTUS położonej w MOK-u wraz z mediateką oraz grotą solną usytuowaną w piwnicach MOK-u-projekt 2020-10-29 2020-11-12 10:00:00
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia z wolnej ręki - przedmiot zamówienia: Modernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 2 wraz z wykonaniem przewodów kominowych i wymianą pieców węglowych - etap I 2020-10-27 2020-10-28 15:04:43
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu: zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 2020-10-21 2020-11-04 10:00:00
Zapytanie ofertowe-Budowa kanalizacji deszczowej z utwardzeniem dróg dojazdowych do garaży - ul. Zakładowa w Porębie -projekt 2020-10-19 2020-11-02 10:00:00
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej etap IV w Porębie - projekt 2020-10-14 2020-10-29 10:00:00
Modernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 2 wraz z wykonaniem przewodów kominowych i wymianą pieców węglowych - etap I 2020-10-09 2020-10-26 13:00:00
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu: zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 2020-09-10 2020-09-18 10:00:00
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu: Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 2020-09-10 2020-09-18 10:00:00
Drukuj
Liczba odwiedzin
1990
do góry