• język migowy
BIP
Grafika BIP

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - znaleziono: 35
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Zapytanie ofertowe- wyrównanie chodnika i nawierzchni jezdni z dostosowaniem dla niepełnosprawnych/działka nr 7437 , osiedle Chopina , przy budynku Chopina 16 2021-07-22 2021-08-02 10:00:00
Dostawa wraz z montażem wyposażenia placu zabaw do zajęć rewalidacyjnych z elementami integracji sensorycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie. 2021-07-14 2021-07-23 13:30:00
Dostawa wyposażenia do zajęć rewalidacyjnych i muzycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 2021-07-14 2021-07-23 13:30:00
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu poszycia dachowego budynku zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 2 wraz z opracowaniem inwentaryzacji budynku 2021-07-06 2021-07-19 10:00:00
Modernizacja dwóch łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z utworzeniem sanitariatu dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku 2021-07-02 2021-07-19 09:00:00
Budowa zatoki przystankowej w dzielnicy Poręby Krzemienda - etap 2 2021-06-15 2021-06-30 09:00:00
Modernizacja czterech łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z utworzeniem sanitariatu dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku 2021-05-21 2021-06-07 09:00:00
Dostawa pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Porębie dla nowoutworzonej grupy przedszkolnej. 2021-05-05 2021-05-14 13:30:00
Dostawa placu zabaw dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Porębie dla nowoutworzonej grupy przedszkolnej w ramach realizacji projektu pt.: ”Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie” 2021-04-28 2021-05-07 13:30:00
Dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami do Oddziału w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie. 2021-03-09 2021-03-17 10:02:11
Dostawa pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Porębie dla nowoutworzonej grupy przedszkolnej. 2021-02-10 2021-02-18 13:30:00
Dostawa zestawów meblowych do wyposażenia sal w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Porębie dla nowoutworzonej grupy przedszkolnej w ramach realizacji projektu pt.: ” Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie”. 2021-02-03 2021-02-11 13:30:00
Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz z tężnią i strefą odpoczynku. 2021-01-21 2021-02-01 10:00:00
Opracowanie scenariuszy WebQestów na poziomie SP dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie w ramach realizacji projektu pt.: ”Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Porębie 2020-12-22 2020-12-31 09:00:00
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia z wolnej ręki - przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Poręba i zagospodarowanie tych odpadów oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2020-12-16 2020-12-16 14:47:51
„Adaptacja sali Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie na nowy oddział w ramach realizacji projektu pt.: ”Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie” oraz „Adaptacji sali na prowadzenie specjalistycznych zajęć w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie w ramach realizacji projektu pt.: „Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie oraz w oddziałach w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie” 2020-12-15 2020-12-30 10:00:00
OSIEDLE NA STOKU kanalizacja deszczowa cz. I 2020-11-18 2020-12-03 10:00:00
Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK - wraz z mediateką oraz grotą solną usytuowaną w piwnicach MOK - projekt. 2020-11-12 2020-11-20 10:00:00
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia z wolnej ręki - przedmiot zamówienia: „Akcja Zima 2020/2021” tj. usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na drogach, chodnikach oraz terenach pozostałych wyznaczonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 2020-11-02 2020-11-02 13:11:24
Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni KAKTUS położonej w MOK-u wraz z mediateką oraz grotą solną usytuowaną w piwnicach MOK-u-projekt 2020-10-29 2020-11-12 10:00:00
Drukuj
Liczba odwiedzin
2378
do góry