• język migowy
BIP
Grafika BIP

Uchwały Rady Miasta

Kategoria: Uchwały Rady Miasta [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-10-12 Rejestr uchwał RM VIII kadencji w latach 2018-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
Rejestr uchwał RM VIII kadencji w latach 2018-2023 497,23KB zobacz
Kategoria: Rok 2021 [22]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/271/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
Uchwała Nr XXV/271/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031 398,69KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/270/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
Uchwała Nr XXV/270/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok 714,67KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/269/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Pana ______ _______ z dnia 10 grudnia 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
Uchwała Nr XXV/269/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Pana ______ _______ z dnia 10 grudnia 2020 roku 197,71KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/268/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/88/19 Rady Miasta Poręba z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
Uchwała Nr XXV/268/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/88/19 Rady Miasta Poręba z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (...) 218,82KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/267/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
Uchwała Nr XXV/267/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 754,04KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/266/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba na rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
Uchwała Nr XXV/266/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba na rok 2021 444,11KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/265/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia “Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2024”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
Uchwała Nr XXV/265/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia “Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2024” 641,31KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/264/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
Uchwała Nr XXV/264/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poręba 416,9KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/263/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
Uchwała Nr XXV/263/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy 195,39KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/262/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
Uchwała Nr XXV/262/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 191,42KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/261/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
Uchwała Nr XXV/261/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 198,29KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/260/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
Uchwała Nr XXV/260/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 194,44KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/259/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
Uchwała Nr XXV/259/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 194,9KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/258/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
Uchwała Nr XXV/258/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 194,32KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/257/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/236/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
Uchwała Nr XXV/257/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/236/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” 501,23KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/256/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
Uchwała Nr XXV/256/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 480,75KB zobacz
pdf 2021-01-25 Uchwała Nr XXIV/255/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
Uchwała Nr XXIV/255/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Poręba 222,98KB zobacz
pdf 2021-01-25 Uchwała Nr XXIV/254/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
Uchwała Nr XXIV/254/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 188,02KB zobacz
pdf 2021-01-25 Uchwała Nr XXIV/253/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
Uchwała Nr XXIV/253/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 188,29KB zobacz
pdf 2021-01-25 Uchwała Nr XXIV/252/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
Uchwała Nr XXIV/252/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat 189,36KB zobacz
pdf 2021-01-25 Uchwała Nr XXIV/251/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
Uchwała Nr XXIV/251/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok 611,23KB zobacz
pdf 2021-01-25 Uchwała Nr XXIV/250/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonego przez Gminę Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
Uchwała Nr XXIV/250/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonego przez Gminę Poręba 220,19KB zobacz
Kategoria: Rok 2020 [95]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/249/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Gminy Poręba z dnia 21 października 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
Uchwała Nr XXIII/249/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Gminy Poręba z dnia 21 października 2020 roku 192,92KB zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/248/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
Uchwała Nr XXIII/248/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 476,5KB zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/247/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
Uchwała Nr XXIII/247/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031 3,44MB zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/246/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
Uchwała Nr XXIII/246/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2021 rok 1,26MB zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/245/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
Uchwała Nr XXIII/245/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok 0,91MB zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/244/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Poręba na I półrocze 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
Uchwała Nr XXIII/244/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Poręba na I półrocze 2021 roku 578,11KB zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/243/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
Uchwała Nr XXIII/243/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Poręba 0,99MB zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/242/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
Uchwała Nr XXIII/242/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 264,24KB zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/241/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
Uchwała Nr XXIII/241/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 742,35KB zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/240/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
Uchwała Nr XXIII/240/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 209,92KB zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/239/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
Uchwała Nr XXIII/239/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba 410,48KB zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/238/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
Uchwała Nr XXIII/238/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat 191,04KB zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/237/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
Uchwała Nr XXIII/237/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie 16,12MB zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/236/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
Uchwała Nr XXIII/236/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” 425KB zobacz
pdf 2020-11-30 Uchwała Nr XXII/235/20 Rady Miasta Poręba z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
Uchwała Nr XXII/235/20 Rady Miasta Poręba z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031 3,32MB zobacz
pdf 2020-11-30 Uchwała Nr XXII/234/20 Rady Miasta Poręba z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
Uchwała Nr XXII/234/20 Rady Miasta Poręba z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok 1,04MB zobacz
pdf 2020-10-26 Uchwała Nr XXI/233/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
Uchwała Nr XXI/233/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031 419,56KB zobacz
pdf 2020-10-26 Uchwała Nr XXI/232/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
Uchwała Nr XXI/232/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok 633,45KB zobacz
pdf 2020-10-26 Uchwała Nr XXI/231/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/146/19 Rady Miasta Poręba z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
Uchwała Nr XXI/231/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/146/19 Rady Miasta Poręba z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2020 rok 199,4KB zobacz
pdf 2020-10-26 Uchwała Nr XXI/230/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
Uchwała Nr XXI/230/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat 182,8KB zobacz
pdf 2020-10-26 Uchwała Nr XXI/229/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno - wschodniej części miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
Uchwała Nr XXI/229/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno - wschodniej części miasta Poręba 1,24MB zobacz
pdf 2020-09-28 Uchwała Nr XX/228/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
Uchwała Nr XX/228/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba 204,09KB zobacz
pdf 2020-09-28 Uchwała Nr XX/227/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
Uchwała Nr XX/227/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poręba 210,33KB zobacz
pdf 2020-09-28 Uchwała Nr XX/226/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
Uchwała Nr XX/226/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031 337,21KB zobacz
pdf 2020-09-28 Uchwała Nr XX/225/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
Uchwała Nr XX/225/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok 881,63KB zobacz
pdf 2020-09-28 Uchwała Nr XX/224/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/146/19 Rady Miasta Poręba z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
Uchwała Nr XX/224/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/146/19 Rady Miasta Poręba z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2020 rok 206,8KB zobacz
pdf 2020-09-28 Uchwała Nr XX/223/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
Uchwała Nr XX/223/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat 198,77KB zobacz
pdf 2020-09-28 Uchwała Nr XX/222/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki opłaty podwyższonej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
Uchwała Nr XX/222/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki opłaty podwyższonej 224,1KB zobacz
pdf 2020-09-28 Uchwała Nr XX/221/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
Uchwała Nr XX/221/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie 15,68MB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/220/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zobowiązania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poręba do przeprowadzenia kontroli legalności sprawowania mandatu przez radnego Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
Uchwała Nr XIX/220/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zobowiązania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poręba do przeprowadzenia kontroli legalności sprawowania mandatu przez radnego Rady Miasta Poręba 201,46KB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/219/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/195/20 Rady Miasta Poręba z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/30/02 Rady Miasta Poręba z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
Uchwała Nr XIX/219/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/195/20 Rady Miasta Poręba z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/30/02 Rady Miasta Poręba z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Miasta Poręba 116,84KB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/218/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 24 marca 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
Uchwała Nr XIX/218/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 24 marca 2020 roku 223,23KB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/217/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie przekazania skarg na Radę Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
Uchwała Nr XIX/217/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie przekazania skarg na Radę Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej 203,82KB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/216/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie skarg na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
Uchwała Nr XIX/216/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie skarg na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba 203,75KB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/215/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
Uchwała Nr XIX/215/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba 204,57KB zobacz
xls 2020-09-08 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 157/20 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 07 września 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 157/20 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 61,44KB -
xls 2020-09-08 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 157/20 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 07 września 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 157/20 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 193,57KB -
xls 2020-09-08 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 157/20 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 07 września 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 157/20 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 18,5KB -
docx 2020-09-08 Zarządzenie nr 157/20 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
Zarządzenie nr 157/20 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Miasta Poręba 24,74KB -
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/214/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
Uchwała Nr XIX/214/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok 0,99MB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/213/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
Uchwała Nr XIX/213/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat 199,9KB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/212/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
Uchwała Nr XIX/212/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie 230,69KB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/211/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
Uchwała Nr XIX/211/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie 231,07KB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/210/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poręba na rok szkolny 2020/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
Uchwała Nr XIX/210/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poręba na rok szkolny 2020/2021 199,59KB zobacz
doc 2020-07-07 tłumaczenie Apel Winniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
tłumaczenie Apel Winniki 51KB -
pdf 2020-07-07 Apel Rady Miasta Poręba z dnia 29 czerwca 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
Apel Rady Miasta Poręba z dnia 29 czerwca 2020 roku 1,61MB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/209/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
Uchwała Nr XVIII/209/20 Rady Miasta Poręba 202,81KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/208/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
Uchwała Nr XVIII/208/20 Rady Miasta Poręba 198,36KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/207/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
Uchwała Nr XVIII/207/20 Rady Miasta Poręba 204,66KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/206/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
Uchwała Nr XVIII/206/20 Rady Miasta Poręba 230,22KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/205/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
Uchwała Nr XVIII/205/20 Rady Miasta Poręba 346,97KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/204/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
Uchwała Nr XVIII/204/20 Rady Miasta Poręba 795,81KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/203/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
Uchwała Nr XVIII/203/20 Rady Miasta Poręba 519,26KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/202/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
Uchwała Nr XVIII/202/20 Rady Miasta Poręba 198,84KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/201/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
Uchwała Nr XVIII/201/20 Rady Miasta Poręba 203,17KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/200/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
Uchwała Nr XVIII/200/20 Rady Miasta Poręba 206,24KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/199/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
Uchwała Nr XVIII/199/20 Rady Miasta Poręba 214,99KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/198/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
Uchwała Nr XVIII/198/20 Rady Miasta Poręba 351,56KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/197/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
Uchwała Nr XVIII/197/20 Rady Miasta Poręba 206,96KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/196/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
Uchwała Nr XVIII/196/20 Rady Miasta Poręba 502,77KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/195/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
Uchwała Nr XVIII/195/20 Rady Miasta Poręba 385,14KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/194/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
Uchwała Nr XVIII/194/20 Rady Miasta Poręba 111,42KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/193/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
Uchwała Nr XVIII/193/20 Rady Miasta Poręba 110,79KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/192/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
Uchwała Nr XVIII/192/20 Rady Miasta Poręba 107,94KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/191/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
Uchwała Nr XVIII/191/20 Rady Miasta Poręba 191,07KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/190/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
Uchwała Nr XVII/190/20 Rady Miasta Poręba 216,84KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/189/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
Uchwała Nr XVII/189/20 Rady Miasta Poręba 290,34KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/188/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
Uchwała Nr XVII/188/20 Rady Miasta Poręba 198,57KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/187/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
Uchwała Nr XVII/187/20 Rady Miasta Poręba 541,7KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/186/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
Uchwała Nr XVII/186/20 Rady Miasta Poręba 386,69KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/185/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
Uchwała Nr XVII/185/20 Rady Miasta Poręba 205,46KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/184/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
Uchwała Nr XVII/184/20 Rady Miasta Poręba 198,51KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/183/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
Uchwała Nr XVII/183/20 Rady Miasta Poręba 203,31KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/182/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
Uchwała Nr XVII/182/20 Rady Miasta Poręba 364,58KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/181/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
Uchwała Nr XVII/181/20 Rady Miasta Poręba 466,78KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/180/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
Uchwała Nr XVII/180/20 Rady Miasta Poręba 0,93MB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/179/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
Uchwała Nr XVI/179/20 Rady Miasta Poręba 453,81KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/178/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
Uchwała Nr XVI/178/20 Rady Miasta Poręba 821,14KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/177/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
Uchwała Nr XVI/177/20 Rady Miasta Poręba 206,65KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/176/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
Uchwała Nr XVI/176/20 Rady Miasta Poręba 225,16KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/175/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
Uchwała Nr XVI/175/20 Rady Miasta Poręba 209,02KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/174/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
Uchwała Nr XVI/174/20 Rady Miasta Poręba 216,48KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/173/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
Uchwała Nr XVI/173/20 Rady Miasta Poręba 2,53MB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/172/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
Uchwała Nr XVI/172/20 Rady Miasta Poręba 201,4KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/171/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
Uchwała Nr XVI/171/20 Rady Miasta Poręba 200,38KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/170/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
Uchwała Nr XV/170/20 Rady Miasta Poręba 196,08KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/169/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
Uchwała Nr XV/169/20 Rady Miasta Poręba 203,04KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/168/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
Uchwała Nr XV/168/20 Rady Miasta Poręba 195,98KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/167/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
Uchwała Nr XV/167/20 Rady Miasta Poręba 215,55KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/166/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
Uchwała Nr XV/166/20 Rady Miasta Poręba 195,35KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/165/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
Uchwała Nr XV/165/20 Rady Miasta Poręba 355,91KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/164/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
Uchwała Nr XV/164/20 Rady Miasta Poręba 386,72KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/163/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
Uchwała Nr XV/163/20 Rady Miasta Poręba 186,65KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/162/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
Uchwała Nr XV/162/20 Rady Miasta Poręba 595,22KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/161/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
Uchwała Nr XV/161/20 Rady Miasta Poręba 195,3KB zobacz
Kategoria: Imienne wykazy głosowań Radnych [11]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2021-03-30 XXV Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 29.03.2021r. - wykaz głosowań.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
XXV Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 29.03.2021r. - wykaz głosowań.doc 46KB -
pdf 2021-01-25 XXIV Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 25.01.2021r. - wykaz głosowań.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
XXIV Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 25.01.2021r. - wykaz głosowań.pdf 204,48KB zobacz
pdf 2020-12-29 XXIII Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 28.12.2020r. - wykaz głosowań.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
XXIII Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 28.12.2020r. - wykaz głosowań.pdf 217,4KB zobacz
pdf 2020-11-30 XXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Poręba w dniu 24.11.2020r. -wykaz głosowań.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
XXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Poręba w dniu 24.11.2020r. -wykaz głosowań.pdf 200,7KB zobacz
pdf 2020-10-26 XXI Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 26 października 2020 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
XXI Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 26 października 2020 r..pdf 206,42KB zobacz
pdf 2020-09-28 XX Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 28 września 2020 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
XX Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 28 września 2020 r..pdf 212,43KB zobacz
pdf 2020-09-07 XIX Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 07 września 2020 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
XIX Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 07 września 2020 r..pdf 213,96KB zobacz
pdf 2020-09-07 XVIII Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 29 czerwca 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
XVIII Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 29 czerwca 2020 r. 222,98KB zobacz
pdf 2020-06-17 XVII Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 4 maja 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
XVII Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 4 maja 2020 r. 212,56KB zobacz
pdf 2020-06-17 XVI Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 24 lutego 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
XVI Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 24 lutego 2020 r. 214,86KB zobacz
pdf 2020-06-17 XV Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 27 stycznia 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
XV Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 27 stycznia 2020 r. 210,85KB zobacz
Drukuj
Liczba odwiedzin
481
do góry