• język migowy
BIP
Grafika BIP

Uchwały Rady Miasta

Kategoria: Uchwały Rady Miasta [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-05-26 Rejestr uchwał RM VIII kadencji w latach 2018-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
Rejestr uchwał RM VIII kadencji w latach 2018-2023 579.52KB zobacz
Kategoria: Rok 2022 [61]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-06-06 Uchwała Nr XXXVIII/401/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
Uchwała Nr XXXVIII/401/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031 553.52KB zobacz
pdf 2022-06-01 Uchwała Nr XXXVIII/400/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
Uchwała Nr XXXVIII/400/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.pdf 1.56MB zobacz
pdf 2022-06-01 Uchwała Nr XXXVIII/399/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
Uchwała Nr XXXVIII/399/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Poręba.pdf 212.6KB zobacz
pdf 2022-06-01 Uchwała Nr XXXVIII/398/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie przekazania skarg do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
Uchwała Nr XXXVIII/398/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie przekazania skarg do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej.pdf 215.51KB zobacz
pdf 2022-06-01 Uchwała Nr XXXVIII/397/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
Uchwała Nr XXXVIII/397/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba.pdf 213.81KB zobacz
pdf 2022-06-01 Uchwała Nr XXXVIII/396/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie skarg na Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porębie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
Uchwała Nr XXXVIII/396/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie skarg na Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porębie.pdf 216.46KB zobacz
pdf 2022-06-01 Uchwała Nr XXXVIII/395/22 Rady Miasta Poręba z dnia30 maja 2022 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
Uchwała Nr XXXVIII/395/22 Rady Miasta Poręba z dnia30 maja 2022 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej.pdf 216.2KB zobacz
pdf 2022-06-01 Uchwała Nr XXXVIII/394/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie przekazania skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba Burmistrzowi Miasta Poręba celem wszczęcia właściwego postępowania administracyjnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
Uchwała Nr XXXVIII/394/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie przekazania skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba Burmistrzowi Miasta Poręba celem wszczęcia właściwego postępowania administracyjnego.pdf 214.31KB zobacz
pdf 2022-06-01 Uchwała Nr XXXVIII/393/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie petycji dot. sprzeciwu Mieszkańców Miasta Poręba wobec Uchwały z dnia 20.12.2021 roku nr XXXVII/331/21 Rady Miasta Poręba dotyczącej podwyższenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
Uchwała Nr XXXVIII/393/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie petycji dot. sprzeciwu Mieszkańców Miasta Poręba wobec Uchwały z dnia 20.12.2021 roku nr XXXVII/331/21 Rady Miasta Poręba dotyczącej podwyższenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf 221.58KB zobacz
pdf 2022-06-01 Uchwała Nr XXXVIII/392/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
Uchwała Nr XXXVIII/392/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba.pdf 223.24KB zobacz
pdf 2022-06-01 Uchwała Nr XXXVIII/391/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
Uchwała Nr XXXVIII/391/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf 212.26KB zobacz
pdf 2022-06-01 Uchwała Nr XXXVIII/390/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
Uchwała Nr XXXVIII/390/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 224.29KB zobacz
pdf 2022-05-19 Uchwała Nr XXXVII/389/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie powołania Zespołu dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu na kadencję 2020 - 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
Uchwała Nr XXXVII/389/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie powołania Zespołu dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu na kadencję 2020 - 2023 210.17KB zobacz
pdf 2022-05-19 Uchwała Nr XXXVII/388/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
Uchwała Nr XXXVII/388/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu 209.8KB zobacz
pdf 2022-04-29 Uchwała Nr XXXVI/387/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
Uchwała Nr XXXVI/387/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 216.46KB zobacz
pdf 2022-04-29 Uchwała Nr XXXVI/386/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/327/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
Uchwała Nr XXXVI/386/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/327/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2022 rok 393.76KB zobacz
pdf 2022-04-29 Uchwała Nr XXXVI/385/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
Uchwała Nr XXXVI/385/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031 544.67KB zobacz
pdf 2022-04-29 Uchwała Nr XXXVI/384/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
Uchwała Nr XXXVI/384/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok 1.01MB zobacz
pdf 2022-04-29 Uchwała Nr XXXVI/383/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
Uchwała Nr XXXVI/383/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej 218.19KB zobacz
pdf 2022-04-29 Uchwała Nr XXXVI/382/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
Uchwała Nr XXXVI/382/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej 219.03KB zobacz
pdf 2022-04-29 Uchwała Nr XXXVI/381/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przekazania skarg do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
Uchwała Nr XXXVI/381/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przekazania skarg do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej 216.17KB zobacz
pdf 2022-04-29 Uchwała Nr XXXVI/380/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
Uchwała Nr XXXVI/380/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba 214.49KB zobacz
pdf 2022-04-29 Uchwała Nr XXXVI/379/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniora'' na rok 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
Uchwała Nr XXXVI/379/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniora'' na rok 2022 419.5KB zobacz
pdf 2022-04-29 Uchwała Nr XXXVI/378/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
Uchwała Nr XXXVI/378/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 382.21KB zobacz
pdf 2022-04-29 Uchwała Nr XXXVI/377/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
Uchwała Nr XXXVI/377/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy 211.99KB zobacz
pdf 2022-03-29 Uchwała Nr XXXV/376/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
Uchwała Nr XXXV/376/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poręba 223.36KB zobacz
pdf 2022-03-29 Uchwała Nr XXXV/375/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
Uchwała Nr XXXV/375/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031 3.41MB zobacz
pdf 2022-03-29 Uchwała Nr XXXV/374/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
Uchwała Nr XXXV/374/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok 1.02MB zobacz
pdf 2022-03-29 Uchwała Nr XXXV/373/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącego Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
Uchwała Nr XXXV/373/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącego Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej 216.99KB zobacz
pdf 2022-03-29 Uchwała Nr XXXV/372/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania skargi do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
Uchwała Nr XXXV/372/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania skargi do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej 214.22KB zobacz
pdf 2022-03-29 Uchwała Nr XXXV/371/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
Uchwała Nr XXXV/371/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba 227.52KB zobacz
pdf 2022-03-29 Uchwała Nr XXXV/370/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
Uchwała Nr XXXV/370/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Poręba 210.17KB zobacz
pdf 2022-03-29 Uchwała Nr XXXV/369/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba na rok 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
Uchwała Nr XXXV/369/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba na rok 2022 491.72KB zobacz
pdf 2022-03-29 Uchwała Nr XXXV/368/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
Uchwała Nr XXXV/368/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2024 817.56KB zobacz
pdf 2022-03-29 Uchwała Nr XXXV/367/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
Uchwała Nr XXXV/367/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 218.35KB zobacz
pdf 2022-03-29 Uchwała Nr XXXV/366/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
Uchwała Nr XXXV/366/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 211.26KB zobacz
pdf 2022-03-29 Uchwała Nr XXXV/365/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadań własnych gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
Uchwała Nr XXXV/365/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadań własnych gminy 213.3KB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/364/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
Uchwała Nr XXXIV/364/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031 3.68MB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/363/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
Uchwała Nr XXXIV/363/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok 1.36MB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/362/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z dnia 21 grudnia 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
Uchwała Nr XXXIV/362/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z dnia 21 grudnia 2021 roku 229.63KB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/361/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 17 stycznia 2022 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
Uchwała Nr XXXIV/361/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 17 stycznia 2022 roku. 215.51KB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/360/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie przekazania skargi do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
Uchwała Nr XXXIV/360/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie przekazania skargi do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej 213.79KB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/359/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie przekazania skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
Uchwała Nr XXXIV/359/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie przekazania skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej 213.99KB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/358/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie przekazania skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
Uchwała Nr XXXIV/358/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie przekazania skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej 214.47KB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/357/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
Uchwała Nr XXXIV/357/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Poręba 222.03KB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/356/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/164/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
Uchwała Nr XXXIV/356/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/164/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie 218.18KB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/355/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
Uchwała Nr XXXIV/355/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” 537.63KB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/354/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
Uchwała Nr XXXIV/354/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Poręba 415.01KB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/353/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
Uchwała Nr XXXIV/353/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy 215.86KB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/352/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie uchylenia Uchwały NR XLVI/302/10 Rady Miasta Poręba z dnia 25 maja 2010r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w Porębie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
Uchwała Nr XXXIV/352/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie uchylenia Uchwały NR XLVI/302/10 Rady Miasta Poręba z dnia 25 maja 2010r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w Porębie 212.16KB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/351/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie uchylenia Uchwały NR XLII/276/10 Rady Miasta Poręba z dnia 23 lutego 2010r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza zlokalizowanego w obrębie Krawce
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
Uchwała Nr XXXIV/351/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie uchylenia Uchwały NR XLII/276/10 Rady Miasta Poręba z dnia 23 lutego 2010r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza zlokalizowanego w obrębie Krawce 213.31KB zobacz
pdf 2022-01-18 Uchwała Nr XXXIII/350/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno - wschodniej części miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
Uchwała Nr XXXIII/350/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno - wschodniej części miasta Poręba 0.95MB zobacz
pdf 2022-01-18 Uchwała Nr XXXIII/349/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
Uchwała Nr XXXIII/349/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031 3.64MB zobacz
pdf 2022-01-18 Uchwała Nr XXXIII/348/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
Uchwała Nr XXXIII/348/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok 733.26KB zobacz
pdf 2022-01-18 Uchwała Nr XXXIII/347/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
Uchwała Nr XXXIII/347/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poręba 214.06KB zobacz
pdf 2022-01-18 Uchwała Nr XXXIII/346/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
Uchwała Nr XXXIII/346/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba 215.25KB zobacz
pdf 2022-01-18 Uchwała Nr XXXIII/345/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców Gminy Poręba z dnia 25 listopada 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
Uchwała Nr XXXIII/345/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców Gminy Poręba z dnia 25 listopada 2021 roku 213.31KB zobacz
pdf 2022-01-18 Uchwała Nr XXXIII/344/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
Uchwała Nr XXXIII/344/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Miasta Poręba 160.19KB zobacz
pdf 2022-01-18 Uchwała Nr XXXIII/343/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
Uchwała Nr XXXIII/343/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba 162.63KB zobacz
pdf 2022-01-18 Uchwała Nr XXXIII/342/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
Uchwała Nr XXXIII/342/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 212.8KB zobacz
pdf 2022-01-18 Uchwała Nr XXXIII/341/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
Uchwała Nr XXXIII/341/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie 643.04KB zobacz
Kategoria: Rok 2021 [91]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-12-22 Uchwała Nr XXXII/340/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Poręba na I półrocze 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
Uchwała Nr XXXII/340/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Poręba na I półrocze 2022 roku 778.58KB zobacz
pdf 2021-12-22 Uchwała Nr XXXII/339/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
Uchwała Nr XXXII/339/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 690.31KB zobacz
pdf 2021-12-22 Uchwała Nr XXXII/338/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXI/325/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
Uchwała Nr XXXII/338/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXI/325/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok 487.48KB zobacz
pdf 2021-12-22 Uchwała Nr XXXII/337/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
Uchwała Nr XXXII/337/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031 425.91KB zobacz
pdf 2021-12-22 Uchwała Nr XXXII/336/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
Uchwała Nr XXXII/336/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok 884.26KB zobacz
pdf 2021-12-22 Uchwała Nr XXXII/335/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
Uchwała Nr XXXII/335/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie 218.11KB zobacz
pdf 2021-12-22 Uchwała Nr XXXII/334/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
Uchwała Nr XXXII/334/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 522.02KB zobacz
pdf 2021-12-22 Uchwała Nr XXXII/333/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
Uchwała Nr XXXII/333/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok 696.67KB zobacz
pdf 2021-12-22 Uchwała Nr XXXII/332/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
Uchwała Nr XXXII/332/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 209.94KB zobacz
pdf 2021-12-22 Uchwała Nr XXXII/331/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/222/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki opłaty podwyższonej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
Uchwała Nr XXXII/331/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/222/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki opłaty podwyższonej 229.69KB zobacz
pdf 2021-12-22 Uchwała Nr XXXII/330/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
Uchwała Nr XXXII/330/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 207.85KB zobacz
pdf 2021-12-22 Uchwała Nr XXXII/329/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/170/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Poręba (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 7 lipca 2016 r., poz. 3875) zmienionej uchwałą nr XXIX/179/16 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2016 r. (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
Uchwała Nr XXXII/329/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/170/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Poręba (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 7 lipca 2016 r., poz. 3875) zmienionej uchwałą nr XXIX/179/16 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2016 r. (...) 219.68KB zobacz
pdf 2021-12-22 Uchwała Nr XXXII/328/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
Uchwała Nr XXXII/328/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031 3.76MB zobacz
pdf 2021-12-22 Uchwała Nr XXXII/327/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
Uchwała Nr XXXII/327/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2022 rok 2.05MB zobacz
pdf 2021-12-02 Uchwała Nr XXXI/326/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Pro-gnozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
Uchwała Nr XXXI/326/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Pro-gnozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031 3.58MB zobacz
pdf 2021-12-02 Uchwała Nr XXXI/325/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
Uchwała Nr XXXI/325/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok 1.11MB zobacz
pdf 2021-12-02 Uchwała Nr XXXI/324/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Fun-dacji Nowe Spektrum z dnia 10 września 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
Uchwała Nr XXXI/324/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Fun-dacji Nowe Spektrum z dnia 10 września 2021 roku 218.29KB zobacz
pdf 2021-12-02 Uchwała Nr XXXI/323/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospo-darowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
Uchwała Nr XXXI/323/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospo-darowanie odpadami komunalnymi 208.17KB zobacz
pdf 2021-12-02 Uchwała Nr XXXI/322/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Pro-gramu Rewitalizacji Miasta Poręba 2020+ (aktualizacja na lata 2021-2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
Uchwała Nr XXXI/322/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Pro-gramu Rewitalizacji Miasta Poręba 2020+ (aktualizacja na lata 2021-2023) 2.73MB zobacz
pdf 2021-12-02 Uchwała Nr XXXI/321/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poręba”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
Uchwała Nr XXXI/321/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poręba” 20.8MB zobacz
pdf 2021-12-02 Uchwała Nr XXXI/320/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XI/119/19 Rady Miasta Poręba z dnia 30 września 2019r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszka-niowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
Uchwała Nr XXXI/320/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XI/119/19 Rady Miasta Poręba z dnia 30 września 2019r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszka-niowej 212.84KB zobacz
pdf 2021-12-02 Uchwała Nr XXXI/319/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na za-warcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
Uchwała Nr XXXI/319/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na za-warcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy 211.95KB zobacz
pdf 2021-12-02 Uchwała Nr XXXI/318/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na za-warcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
Uchwała Nr XXXI/318/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na za-warcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy 215.96KB zobacz
pdf 2021-12-02 Uchwała Nr XXXI/317/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Młodzie-żowej Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
Uchwała Nr XXXI/317/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Młodzie-żowej Rady Miasta Poręba 168.88KB zobacz
pdf 2021-12-02 Uchwała Nr XXXI/316/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w spra-wie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
Uchwała Nr XXXI/316/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w spra-wie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Miasta Poręba 214.87KB zobacz
pdf 2021-12-02 Uchwała Nr XXXI/315/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
Uchwała Nr XXXI/315/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Poręba 223.3KB zobacz
pdf 2021-12-02 Uchwała Nr XXXI/314/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany w Statucie Samo-dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
Uchwała Nr XXXI/314/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany w Statucie Samo-dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie 639.97KB zobacz
pdf 2021-12-02 Uchwała Nr XXXI/313/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/164/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
Uchwała Nr XXXI/313/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/164/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie 219.8KB zobacz
pdf 2021-12-02 Uchwała Nr XXXI/312/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/106/15 z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
Uchwała Nr XXXI/312/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/106/15 z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów 206.23KB zobacz
pdf 2021-12-02 Uchwała Nr XXXI/311/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
Uchwała Nr XXXI/311/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Poręba 231.45KB zobacz
pdf 2021-10-26 Uchwała Nr XXX/310/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
Uchwała Nr XXX/310/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031 395.88KB zobacz
pdf 2021-10-26 Uchwała Nr XXX/309/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
Uchwała Nr XXX/309/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok 0.91MB zobacz
pdf 2021-10-26 Uchwała Nr XXX/308/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą, kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
Uchwała Nr XXX/308/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą, kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat 165.38KB zobacz
pdf 2021-10-26 Uchwała Nr XXX/307/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
Uchwała Nr XXX/307/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 166.57KB zobacz
pdf 2021-09-28 Uchwała Nr XXIX/306/21 Rady Miasta Poręba z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
Uchwała Nr XXIX/306/21 Rady Miasta Poręba z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok 323.79KB zobacz
pdf 2021-09-28 Uchwała Nr XXIX/305/21 Rady Miasta Poręba z dnia 27 września 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poręba na rok szkolny 2021/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
Uchwała Nr XXIX/305/21 Rady Miasta Poręba z dnia 27 września 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poręba na rok szkolny 2021/2022 178.77KB zobacz
pdf 2021-09-28 Uchwała Nr XXIX/304/21 Rady Miasta Poręba z dnia 27 września 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
Uchwała Nr XXIX/304/21 Rady Miasta Poręba z dnia 27 września 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 240.2KB zobacz
pdf 2021-09-28 Uchwała Nr XXIX/303/21 Rady Miasta Poręba z dnia 27 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
Uchwała Nr XXIX/303/21 Rady Miasta Poręba z dnia 27 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 184.87KB zobacz
pdf 2021-09-28 Uchwała Nr XXIX/302/21 Rady Miasta Poręba z dnia 27 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
Uchwała Nr XXIX/302/21 Rady Miasta Poręba z dnia 27 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy 175.42KB zobacz
pdf 2021-09-28 Uchwała Nr XXIX/301/21 Rady Miasta Poręba z dnia 27 września 2021 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
Uchwała Nr XXIX/301/21 Rady Miasta Poręba z dnia 27 września 2021 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.01MB zobacz
pdf 2021-09-28 Uchwała Nr XXIX/300/21 Rady Miasta Poręba z dnia 27 września 2021 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba na rok 2021Uchwała Nr XXIX/300/21 Rady Miasta Poręba z dnia 27 września 2021 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba na rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
Uchwała Nr XXIX/300/21 Rady Miasta Poręba z dnia 27 września 2021 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba na rok 2021Uchwała Nr XXIX/300/21 Rady Miasta Poręba z dnia 27 września 2021 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba na rok 2021 276.98KB zobacz
pdf 2021-08-31 Uchwała Nr XXVIII/299/21 Rady Miasta Poręba z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
Uchwała Nr XXVIII/299/21 Rady Miasta Poręba z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031 442.77KB zobacz
pdf 2021-08-31 Uchwała Nr XXVIII/298/21 Rady Miasta Poręba z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
Uchwała Nr XXVIII/298/21 Rady Miasta Poręba z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok 0.96MB zobacz
pdf 2021-08-31 Uchwała Nr XXVIII/297/21 Rady Miasta Poręba z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
Uchwała Nr XXVIII/297/21 Rady Miasta Poręba z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy 175.06KB zobacz
pdf 2021-08-31 Uchwała Nr XXVIII/296/21 Rady Miasta Poręba z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
Uchwała Nr XXVIII/296/21 Rady Miasta Poręba z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy 174.76KB zobacz
pdf 2021-08-31 Uchwała Nr XXVIII/295/21 Rady Miasta Poręba z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poręba na rok szkolny 2021/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
Uchwała Nr XXVIII/295/21 Rady Miasta Poręba z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poręba na rok szkolny 2021/2022 175.42KB zobacz
pdf 2021-07-01 Uchwała Nr XXVII/294/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
Uchwała Nr XXVII/294/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031 300.27KB zobacz
pdf 2021-07-01 Uchwała Nr XXVII/293/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
Uchwała Nr XXVII/293/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok 843.01KB zobacz
pdf 2021-07-01 Uchwała Nr XXVII/292/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie za 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
Uchwała Nr XXVII/292/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie za 2020 rok 172.24KB zobacz
pdf 2021-07-01 Uchwała Nr XXVII/291/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi z dnia 18 marca 2021 roku na Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Misia Uszatka w PorębieUchwała Nr XXVII 291 21.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
Uchwała Nr XXVII/291/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi z dnia 18 marca 2021 roku na Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Misia Uszatka w PorębieUchwała Nr XXVII 291 21.pdf 180.12KB zobacz
pdf 2021-07-01 Uchwała Nr XXVII/290/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
Uchwała Nr XXVII/290/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 174.12KB zobacz
pdf 2021-07-01 Uchwała Nr XXVII/289/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
Uchwała Nr XXVII/289/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 178.98KB zobacz
pdf 2021-07-01 Uchwała Nr XXVII/288/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy użyczenia z dotychczasowym użytkownikiem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
Uchwała Nr XXVII/288/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy użyczenia z dotychczasowym użytkownikiem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 175.38KB zobacz
pdf 2021-07-01 Uchwała Nr XXVII/287/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy użyczenia z dotychczasowym użytkownikiem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
Uchwała Nr XXVII/287/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy użyczenia z dotychczasowym użytkownikiem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 174.69KB zobacz
pdf 2021-07-01 Uchwała Nr XXVII/286/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy użyczenia z dotychczasowym użytkownikiem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
Uchwała Nr XXVII/286/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy użyczenia z dotychczasowym użytkownikiem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 174.55KB zobacz
pdf 2021-07-01 Uchwała Nr XXVII/285/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
Uchwała Nr XXVII/285/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 175.61KB zobacz
pdf 2021-07-01 Uchwała Nr XXVII/284/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
Uchwała Nr XXVII/284/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 174.5KB zobacz
pdf 2021-07-01 Uchwała Nr XXVII/283/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
Uchwała Nr XXVII/283/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poręba 280.18KB zobacz
pdf 2021-07-01 Uchwała Nr XXVII/282/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie przy ul. Wojska Polskiego 20
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
Uchwała Nr XXVII/282/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie przy ul. Wojska Polskiego 20 181.45KB zobacz
pdf 2021-07-01 Uchwała Nr XXVII/281/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
Uchwała Nr XXVII/281/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 715.78KB zobacz
pdf 2021-07-01 Uchwała Nr XXVII/280/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Poręba na II półrocze 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
Uchwała Nr XXVII/280/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Poręba na II półrocze 2021 roku 389KB zobacz
pdf 2021-07-01 Uchwała Nr XXVII/279/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Poręba z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
Uchwała Nr XXVII/279/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Poręba z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 138.17KB zobacz
pdf 2021-07-01 Uchwała Nr XXVII/278/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Poręba za 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
Uchwała Nr XXVII/278/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Poręba za 2020 rok 161.69KB zobacz
pdf 2021-07-01 Uchwała Nr XXVII/277/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Poręba wotum zaufania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
Uchwała Nr XXVII/277/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Poręba wotum zaufania 167.08KB zobacz
pdf 2021-05-26 Uchwała Nr XXVI/276/21 Rady Miasta Poręba z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
Uchwała Nr XXVI/276/21 Rady Miasta Poręba z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031 3.43MB zobacz
pdf 2021-05-26 Uchwała Nr XXVI/275/21 Rady Miasta Poręba z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
Uchwała Nr XXVI/275/21 Rady Miasta Poręba z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok 2.25MB zobacz
pdf 2021-05-26 Uchwała Nr XXVI/274/21 Rady Miasta Poręba z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/270/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
Uchwała Nr XXVI/274/21 Rady Miasta Poręba z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/270/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok 178.08KB zobacz
pdf 2021-05-26 Uchwała Nr XXVI/273/21 Rady Miasta Poręba z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/246/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
Uchwała Nr XXVI/273/21 Rady Miasta Poręba z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/246/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2021 rok 302.17KB zobacz
pdf 2021-05-26 Uchwała Nr XXVI/272/21 Rady Miasta Poręba z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
Uchwała Nr XXVI/272/21 Rady Miasta Poręba z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy 181.62KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/271/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
Uchwała Nr XXV/271/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031 398.69KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/270/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
Uchwała Nr XXV/270/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok 714.67KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/269/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Pana ______ _______ z dnia 10 grudnia 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
Uchwała Nr XXV/269/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Pana ______ _______ z dnia 10 grudnia 2020 roku 197.71KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/268/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/88/19 Rady Miasta Poręba z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
Uchwała Nr XXV/268/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/88/19 Rady Miasta Poręba z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (...) 218.82KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/267/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
Uchwała Nr XXV/267/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 754.04KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/266/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba na rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
Uchwała Nr XXV/266/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba na rok 2021 444.11KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/265/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia “Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2024”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
Uchwała Nr XXV/265/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia “Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2024” 641.31KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/264/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
Uchwała Nr XXV/264/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poręba 416.9KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/263/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
Uchwała Nr XXV/263/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy 195.39KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/262/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
Uchwała Nr XXV/262/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 191.42KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/261/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
Uchwała Nr XXV/261/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 198.29KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/260/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
Uchwała Nr XXV/260/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 194.44KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/259/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
Uchwała Nr XXV/259/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 194.9KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/258/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
Uchwała Nr XXV/258/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 194.32KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/257/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/236/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
Uchwała Nr XXV/257/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/236/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” 501.23KB zobacz
pdf 2021-03-31 Uchwała Nr XXV/256/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
Uchwała Nr XXV/256/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 480.75KB zobacz
pdf 2021-01-25 Uchwała Nr XXIV/255/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
Uchwała Nr XXIV/255/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Poręba 222.98KB zobacz
pdf 2021-01-25 Uchwała Nr XXIV/254/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
Uchwała Nr XXIV/254/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 188.02KB zobacz
pdf 2021-01-25 Uchwała Nr XXIV/253/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
Uchwała Nr XXIV/253/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 188.29KB zobacz
pdf 2021-01-25 Uchwała Nr XXIV/252/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
Uchwała Nr XXIV/252/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat 189.36KB zobacz
pdf 2021-01-25 Uchwała Nr XXIV/251/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
Uchwała Nr XXIV/251/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok 611.23KB zobacz
pdf 2021-01-25 Uchwała Nr XXIV/250/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonego przez Gminę Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
Uchwała Nr XXIV/250/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonego przez Gminę Poręba 220.19KB zobacz
Kategoria: Rok 2020 [95]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/249/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Gminy Poręba z dnia 21 października 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
Uchwała Nr XXIII/249/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Gminy Poręba z dnia 21 października 2020 roku 192.92KB zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/248/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
Uchwała Nr XXIII/248/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 476.5KB zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/247/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
Uchwała Nr XXIII/247/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031 3.44MB zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/246/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
Uchwała Nr XXIII/246/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2021 rok 1.26MB zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/245/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
Uchwała Nr XXIII/245/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok 0.91MB zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/244/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Poręba na I półrocze 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
Uchwała Nr XXIII/244/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Poręba na I półrocze 2021 roku 578.11KB zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/243/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
Uchwała Nr XXIII/243/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Poręba 0.99MB zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/242/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
Uchwała Nr XXIII/242/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 264.24KB zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/241/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
Uchwała Nr XXIII/241/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 742.35KB zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/240/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
Uchwała Nr XXIII/240/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 209.92KB zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/239/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
Uchwała Nr XXIII/239/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba 410.48KB zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/238/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
Uchwała Nr XXIII/238/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat 191.04KB zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/237/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
Uchwała Nr XXIII/237/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie 16.12MB zobacz
pdf 2020-12-29 Uchwała Nr XXIII/236/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
Uchwała Nr XXIII/236/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” 425KB zobacz
pdf 2020-11-30 Uchwała Nr XXII/235/20 Rady Miasta Poręba z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
Uchwała Nr XXII/235/20 Rady Miasta Poręba z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031 3.32MB zobacz
pdf 2020-11-30 Uchwała Nr XXII/234/20 Rady Miasta Poręba z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
Uchwała Nr XXII/234/20 Rady Miasta Poręba z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok 1.04MB zobacz
pdf 2020-10-26 Uchwała Nr XXI/233/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
Uchwała Nr XXI/233/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031 419.56KB zobacz
pdf 2020-10-26 Uchwała Nr XXI/232/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
Uchwała Nr XXI/232/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok 633.45KB zobacz
pdf 2020-10-26 Uchwała Nr XXI/231/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/146/19 Rady Miasta Poręba z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
Uchwała Nr XXI/231/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/146/19 Rady Miasta Poręba z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2020 rok 199.4KB zobacz
pdf 2020-10-26 Uchwała Nr XXI/230/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
Uchwała Nr XXI/230/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat 182.8KB zobacz
pdf 2020-10-26 Uchwała Nr XXI/229/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno - wschodniej części miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
Uchwała Nr XXI/229/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno - wschodniej części miasta Poręba 1.24MB zobacz
pdf 2020-09-28 Uchwała Nr XX/228/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
Uchwała Nr XX/228/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba 204.09KB zobacz
pdf 2020-09-28 Uchwała Nr XX/227/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
Uchwała Nr XX/227/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poręba 210.33KB zobacz
pdf 2020-09-28 Uchwała Nr XX/226/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
Uchwała Nr XX/226/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031 337.21KB zobacz
pdf 2020-09-28 Uchwała Nr XX/225/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
Uchwała Nr XX/225/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok 881.63KB zobacz
pdf 2020-09-28 Uchwała Nr XX/224/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/146/19 Rady Miasta Poręba z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
Uchwała Nr XX/224/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/146/19 Rady Miasta Poręba z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2020 rok 206.8KB zobacz
pdf 2020-09-28 Uchwała Nr XX/223/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
Uchwała Nr XX/223/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat 198.77KB zobacz
pdf 2020-09-28 Uchwała Nr XX/222/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki opłaty podwyższonej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
Uchwała Nr XX/222/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki opłaty podwyższonej 224.1KB zobacz
pdf 2020-09-28 Uchwała Nr XX/221/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
Uchwała Nr XX/221/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie 15.68MB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/220/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zobowiązania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poręba do przeprowadzenia kontroli legalności sprawowania mandatu przez radnego Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
Uchwała Nr XIX/220/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zobowiązania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poręba do przeprowadzenia kontroli legalności sprawowania mandatu przez radnego Rady Miasta Poręba 201.46KB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/219/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/195/20 Rady Miasta Poręba z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/30/02 Rady Miasta Poręba z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
Uchwała Nr XIX/219/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/195/20 Rady Miasta Poręba z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/30/02 Rady Miasta Poręba z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Miasta Poręba 116.84KB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/218/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 24 marca 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
Uchwała Nr XIX/218/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 24 marca 2020 roku 223.23KB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/217/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie przekazania skarg na Radę Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
Uchwała Nr XIX/217/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie przekazania skarg na Radę Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej 203.82KB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/216/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie skarg na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
Uchwała Nr XIX/216/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie skarg na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba 203.75KB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/215/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
Uchwała Nr XIX/215/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba 204.57KB zobacz
xls 2020-09-08 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 157/20 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 07 września 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 157/20 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 61.44KB -
xls 2020-09-08 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 157/20 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 07 września 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 157/20 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 193.57KB -
xls 2020-09-08 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 157/20 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 07 września 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 157/20 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 18.5KB -
docx 2020-09-08 Zarządzenie nr 157/20 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
Zarządzenie nr 157/20 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Miasta Poręba 24.74KB -
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/214/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
Uchwała Nr XIX/214/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok 0.99MB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/213/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
Uchwała Nr XIX/213/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat 199.9KB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/212/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
Uchwała Nr XIX/212/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie 230.69KB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/211/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
Uchwała Nr XIX/211/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie 231.07KB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/210/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poręba na rok szkolny 2020/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
Uchwała Nr XIX/210/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poręba na rok szkolny 2020/2021 199.59KB zobacz
doc 2020-07-07 tłumaczenie Apel Winniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
tłumaczenie Apel Winniki 51KB -
pdf 2020-07-07 Apel Rady Miasta Poręba z dnia 29 czerwca 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
Apel Rady Miasta Poręba z dnia 29 czerwca 2020 roku 1.61MB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/209/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
Uchwała Nr XVIII/209/20 Rady Miasta Poręba 202.81KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/208/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
Uchwała Nr XVIII/208/20 Rady Miasta Poręba 198.36KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/207/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
Uchwała Nr XVIII/207/20 Rady Miasta Poręba 204.66KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/206/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
Uchwała Nr XVIII/206/20 Rady Miasta Poręba 230.22KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/205/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
Uchwała Nr XVIII/205/20 Rady Miasta Poręba 346.97KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/204/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
Uchwała Nr XVIII/204/20 Rady Miasta Poręba 795.81KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/203/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
Uchwała Nr XVIII/203/20 Rady Miasta Poręba 519.26KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/202/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
Uchwała Nr XVIII/202/20 Rady Miasta Poręba 198.84KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/201/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
Uchwała Nr XVIII/201/20 Rady Miasta Poręba 203.17KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/200/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
Uchwała Nr XVIII/200/20 Rady Miasta Poręba 206.24KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/199/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
Uchwała Nr XVIII/199/20 Rady Miasta Poręba 214.99KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/198/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
Uchwała Nr XVIII/198/20 Rady Miasta Poręba 351.56KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/197/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
Uchwała Nr XVIII/197/20 Rady Miasta Poręba 206.96KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/196/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
Uchwała Nr XVIII/196/20 Rady Miasta Poręba 502.77KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/195/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
Uchwała Nr XVIII/195/20 Rady Miasta Poręba 385.14KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/194/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
Uchwała Nr XVIII/194/20 Rady Miasta Poręba 111.42KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/193/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
Uchwała Nr XVIII/193/20 Rady Miasta Poręba 110.79KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/192/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
Uchwała Nr XVIII/192/20 Rady Miasta Poręba 107.94KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/191/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
Uchwała Nr XVIII/191/20 Rady Miasta Poręba 191.07KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/190/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
Uchwała Nr XVII/190/20 Rady Miasta Poręba 216.84KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/189/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
Uchwała Nr XVII/189/20 Rady Miasta Poręba 290.34KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/188/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
Uchwała Nr XVII/188/20 Rady Miasta Poręba 198.57KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/187/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
Uchwała Nr XVII/187/20 Rady Miasta Poręba 541.7KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/186/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
Uchwała Nr XVII/186/20 Rady Miasta Poręba 386.69KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/185/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
Uchwała Nr XVII/185/20 Rady Miasta Poręba 205.46KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/184/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
Uchwała Nr XVII/184/20 Rady Miasta Poręba 198.51KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/183/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
Uchwała Nr XVII/183/20 Rady Miasta Poręba 203.31KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/182/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
Uchwała Nr XVII/182/20 Rady Miasta Poręba 364.58KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/181/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
Uchwała Nr XVII/181/20 Rady Miasta Poręba 466.78KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/180/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
Uchwała Nr XVII/180/20 Rady Miasta Poręba 0.93MB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/179/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
Uchwała Nr XVI/179/20 Rady Miasta Poręba 453.81KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/178/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
Uchwała Nr XVI/178/20 Rady Miasta Poręba 821.14KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/177/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
Uchwała Nr XVI/177/20 Rady Miasta Poręba 206.65KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/176/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
Uchwała Nr XVI/176/20 Rady Miasta Poręba 225.16KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/175/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
Uchwała Nr XVI/175/20 Rady Miasta Poręba 209.02KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/174/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
Uchwała Nr XVI/174/20 Rady Miasta Poręba 216.48KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/173/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
Uchwała Nr XVI/173/20 Rady Miasta Poręba 2.53MB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/172/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
Uchwała Nr XVI/172/20 Rady Miasta Poręba 201.4KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/171/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
Uchwała Nr XVI/171/20 Rady Miasta Poręba 200.38KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/170/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
Uchwała Nr XV/170/20 Rady Miasta Poręba 196.08KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/169/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
Uchwała Nr XV/169/20 Rady Miasta Poręba 203.04KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/168/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
Uchwała Nr XV/168/20 Rady Miasta Poręba 195.98KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/167/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
Uchwała Nr XV/167/20 Rady Miasta Poręba 215.55KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/166/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
Uchwała Nr XV/166/20 Rady Miasta Poręba 195.35KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/165/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
Uchwała Nr XV/165/20 Rady Miasta Poręba 355.91KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/164/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
Uchwała Nr XV/164/20 Rady Miasta Poręba 386.72KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/163/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
Uchwała Nr XV/163/20 Rady Miasta Poręba 186.65KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/162/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
Uchwała Nr XV/162/20 Rady Miasta Poręba 595.22KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/161/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
Uchwała Nr XV/161/20 Rady Miasta Poręba 195.3KB zobacz
Kategoria: Imienne wykazy głosowań Radnych [24]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-06-02 XXXVIII Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 30.05.2022r. - wykaz głosowań.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
XXXVIII Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 30.05.2022r. - wykaz głosowań.pdf 72.13KB zobacz
pdf 2022-05-19 XXXVII Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 19.05.2022r. - wykaz głosowań.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
XXXVII Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 19.05.2022r. - wykaz głosowań.pdf 245.64KB zobacz
pdf 2022-04-25 XXXVI Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 25.04.2022r. - wykaz głosowań.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
XXXVI Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 25.04.2022r. - wykaz głosowań.pdf 161.89KB zobacz
pdf 2022-03-28 XXXV Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 28.03.2022r. - wykaz głosowań.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
XXXV Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 28.03.2022r. - wykaz głosowań.pdf 158.17KB zobacz
pdf 2022-03-01 XXXIV Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 28.02.2022r. - wykaz głosowań.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
XXXIV Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 28.02.2022r. - wykaz głosowań.pdf 162.94KB zobacz
pdf 2022-01-18 XXXIII Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 17.01.2022r. - wykaz głosowań.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
XXXIII Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 17.01.2022r. - wykaz głosowań.pdf 159.67KB zobacz
pdf 2021-12-21 XXXII Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 20.12..2021r. - wykaz głosowań.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
XXXII Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 20.12..2021r. - wykaz głosowań.pdf 163.51KB zobacz
pdf 2021-12-02 XXXI Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 29.11..2021r. - wykaz głosowań.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
XXXI Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 29.11..2021r. - wykaz głosowań.pdf 162.98KB zobacz
pdf 2021-10-26 XXX Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 25.10..2021r. - wykaz głosowań.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
XXX Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 25.10..2021r. - wykaz głosowań.pdf 147.92KB zobacz
pdf 2021-09-28 XXIX Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 27.09.2021r. - wykaz głosowań.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
XXIX Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 27.09.2021r. - wykaz głosowań.doc 149.34KB zobacz
doc 2021-08-31 XXVIII Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 30.08.2021r. - wykaz głosowań.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
XXVIII Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 30.08.2021r. - wykaz głosowań.doc 32.5KB -
doc 2021-06-28 XXVII Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 28.06.2021r. - wykaz głosowań.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
XXVII Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 28.06.2021r. - wykaz głosowań.doc 49.5KB -
doc 2021-05-25 XXVI Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 24.05.2021r. - wykaz głosowań.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
XXVI Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 24.05.2021r. - wykaz głosowań.doc 32KB -
doc 2021-03-30 XXV Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 29.03.2021r. - wykaz głosowań.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
XXV Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 29.03.2021r. - wykaz głosowań.doc 46KB -
pdf 2021-01-25 XXIV Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 25.01.2021r. - wykaz głosowań.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
XXIV Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 25.01.2021r. - wykaz głosowań.pdf 204.48KB zobacz
pdf 2020-12-29 XXIII Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 28.12.2020r. - wykaz głosowań.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
XXIII Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 28.12.2020r. - wykaz głosowań.pdf 217.4KB zobacz
pdf 2020-11-30 XXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Poręba w dniu 24.11.2020r. -wykaz głosowań.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
XXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Poręba w dniu 24.11.2020r. -wykaz głosowań.pdf 200.7KB zobacz
pdf 2020-10-26 XXI Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 26 października 2020 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
XXI Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 26 października 2020 r..pdf 206.42KB zobacz
pdf 2020-09-28 XX Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 28 września 2020 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
XX Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 28 września 2020 r..pdf 212.43KB zobacz
pdf 2020-09-07 XIX Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 07 września 2020 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
XIX Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 07 września 2020 r..pdf 213.96KB zobacz
pdf 2020-09-07 XVIII Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 29 czerwca 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
XVIII Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 29 czerwca 2020 r. 222.98KB zobacz
pdf 2020-06-17 XVII Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 4 maja 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
XVII Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 4 maja 2020 r. 212.56KB zobacz
pdf 2020-06-17 XVI Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 24 lutego 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
XVI Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 24 lutego 2020 r. 214.86KB zobacz
pdf 2020-06-17 XV Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 27 stycznia 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
XV Sesja Rady Miasta Poręba w dniu 27 stycznia 2020 r. 210.85KB zobacz
Drukuj
Liczba odwiedzin
1390
do góry