• język migowy
BIP
Grafika BIP

Uchwały - 2022

Kategoria: Rok 2022 [158]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-12-21 Uchwała Nr XLV/492/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
Uchwała Nr XLV/492/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Miasta Poręba.pdf 253.76KB zobacz
pdf 2022-12-21 Uchwała Nr XLV/491/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
Uchwała Nr XLV/491/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.pdf 619.41KB zobacz
pdf 2022-12-21 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/490/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/490/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031.pdf 142.33KB zobacz
pdf 2022-12-21 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/490/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/490/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031.pdf 3.06MB zobacz
pdf 2022-12-21 Uchwała Nr XLV/490/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
Uchwała Nr XLV/490/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031.pdf 359.13KB zobacz
pdf 2022-12-21 Uchwała Nr XLV/489/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
Uchwała Nr XLV/489/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.pdf 1.28MB zobacz
pdf 2022-12-21 Uchwała Nr XLV/488/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami nieruchomości stanowiącymi własność Gminy Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
Uchwała Nr XLV/488/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami nieruchomości stanowiącymi własność Gminy Poręba.pdf 257.97KB zobacz
pdf 2022-12-21 Uchwała Nr XLV/487/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
Uchwała Nr XLV/487/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf 258.42KB zobacz
pdf 2022-12-21 Uchwała Nr XLV/486/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
Uchwała Nr XLV/486/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej.pdf 258.36KB zobacz
pdf 2022-12-21 Uchwała Nr XLV/485/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na z dnia 30 października 2022 roku (RKP 3886).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
Uchwała Nr XLV/485/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na z dnia 30 października 2022 roku (RKP 3886).pdf 257.51KB zobacz
pdf 2022-12-21 Uchwała Nr XLV/484/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
Uchwała Nr XLV/484/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf 267.88KB zobacz
pdf 2022-12-21 Uchwała Nr XLV/483/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Porębie oraz określenia zakresu i przedmiotu jego działania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
Uchwała Nr XLV/483/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Porębie oraz określenia zakresu i przedmiotu jego działania.pdf 403.07KB zobacz
pdf 2022-12-21 Uchwała Nr XLV/482/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w postaci klubów samopomocy i w mieszkaniach chronionych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
Uchwała Nr XLV/482/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w postaci klubów samopomocy i w mieszkaniach chronionych.pdf 464.89KB zobacz
pdf 2022-12-21 Uchwała Nr XLV/481/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w spr. przyjęcia „Programu współpracy Miasta Poręba z organiz. pozarz. i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
Uchwała Nr XLV/481/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w spr. przyjęcia „Programu współpracy Miasta Poręba z organiz. pozarz. i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.pdf 615.23KB zobacz
pdf 2022-12-21 Uchwała Nr XLV/480/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
Uchwała Nr XLV/480/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf 259.58KB zobacz
pdf 2022-12-21 Uchwała Nr XLV/479/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Poręba na I półrocze 2023 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
Uchwała Nr XLV/479/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Poręba na I półrocze 2023 roku.pdf 478.35KB zobacz
pdf 2022-12-22 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/478/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2023-2031.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/478/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2023-2031.pdf 197.17KB zobacz
pdf 2022-12-22 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/478/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2023-2031.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/478/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2023-2031.pdf 144.72KB zobacz
pdf 2022-12-22 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/478/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2023-2031.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/478/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2023-2031.pdf 3.08MB zobacz
pdf 2022-12-21 Uchwała Nr XLV/478/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2023-2031.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
Uchwała Nr XLV/478/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2023-2031.pdf 176.74KB zobacz
pdf 2022-12-22 Uchwała Nr XLV/477/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2023 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
Uchwała Nr XLV/477/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2023 rok.pdf 2.99MB zobacz
pdf 2022-12-21 Uchwała Nr XLV/476/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
Uchwała Nr XLV/476/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf 251.41KB zobacz
pdf 2022-12-01 Uchwała Nr XLIV/475/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
Uchwała Nr XLIV/475/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.pdf 1.37MB zobacz
pdf 2022-12-01 Uchwała Nr XLIV/474/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
Uchwała Nr XLIV/474/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu.pdf 258.03KB zobacz
pdf 2022-12-01 Uchwała Nr XLIV/473/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
Uchwała Nr XLIV/473/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy.pdf 254.83KB zobacz
pdf 2022-12-01 Uchwała Nr XLIV/472/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
Uchwała Nr XLIV/472/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie.pdf 256.37KB zobacz
pdf 2022-12-01 Uchwała Nr XLIV/471/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wniosku dotyczącego Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porębie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
Uchwała Nr XLIV/471/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wniosku dotyczącego Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porębie.pdf 258.9KB zobacz
pdf 2022-12-01 Uchwała Nr XLIV/470/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przekazania skargi do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
Uchwała Nr XLIV/470/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przekazania skargi do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej.pdf 256.89KB zobacz
pdf 2022-12-01 Uchwała Nr XLIV/469/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
Uchwała Nr XLIV/469/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej.pdf 258.26KB zobacz
pdf 2022-12-01 Uchwała Nr XLIV/468/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
Uchwała Nr XLIV/468/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Poręba.pdf 260.27KB zobacz
pdf 2022-12-01 Uchwała Nr XLIV/467/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
Uchwała Nr XLIV/467/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1.pdf 258.44KB zobacz
pdf 2022-12-01 Uchwała Nr XLIV/466/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
Uchwała Nr XLIV/466/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Poręba.pdf 272.79KB zobacz
pdf 2022-12-01 Uchwała Nr XLIV/465/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/239/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
Uchwała Nr XLIV/465/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/239/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba.pdf 287.82KB zobacz
pdf 2022-12-01 Uchwała Nr XLIV/464/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/242/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
Uchwała Nr XLIV/464/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/242/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf 271.05KB zobacz
pdf 2022-12-01 Uchwała Nr XLIV/463/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika MOPS w Porębie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku dla podmiotów wrażliwych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
Uchwała Nr XLIV/463/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika MOPS w Porębie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku dla podmiotów wrażliwych.pdf 289.8KB zobacz
pdf 2022-11-18 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/462/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/462/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031.pdf 3.07MB zobacz
pdf 2022-11-18 Uchwała Nr XLIII/462/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
Uchwała Nr XLIII/462/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031.pdf 399.83KB zobacz
pdf 2022-11-18 Uchwała Nr XLIII/461/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na rok 2022.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
Uchwała Nr XLIII/461/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na rok 2022.pdf 780.57KB zobacz
pdf 2022-10-25 Uchwała Nr XLII/460/22 Rady Miasta Poręba z dnia 24 października 2022 roku w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
Uchwała Nr XLII/460/22 Rady Miasta Poręba z dnia 24 października 2022 roku w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.pdf 253.71KB zobacz
pdf 2022-10-25 Uchwała Nr XLII/459/22 Rady Miasta Poręba z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na rok 2022.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
Uchwała Nr XLII/459/22 Rady Miasta Poręba z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na rok 2022.pdf 1.45MB zobacz
pdf 2022-10-25 Uchwała Nr XLII/458/22 Rady Miasta Poręba z dnia 24 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
Uchwała Nr XLII/458/22 Rady Miasta Poręba z dnia 24 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy.pdf 255.84KB zobacz
pdf 2022-10-25 Uchwała Nr XLII/457/22 Rady Miasta Poręba z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/239/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
Uchwała Nr XLII/457/22 Rady Miasta Poręba z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/239/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba.pdf 326.36KB zobacz
pdf 2022-10-25 Uchwała Nr XLII/456/22 Rady Miasta Poręba z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/242/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
Uchwała Nr XLII/456/22 Rady Miasta Poręba z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/242/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf 309.98KB zobacz
pdf 2022-10-25 Uchwała Nr XLII/455/22 Rady Miasta Poręba z dnia 24 października 2022 roku w sprawie podtrzymania dotychczasowego stanowiska Rady Miasta Poręba w zakresie skarg na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
Uchwała Nr XLII/455/22 Rady Miasta Poręba z dnia 24 października 2022 roku w sprawie podtrzymania dotychczasowego stanowiska Rady Miasta Poręba w zakresie skarg na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie.pdf 261.53KB zobacz
pdf 2022-10-25 Uchwała Nr XLII/454/22 Rady Miasta Poręba z dnia 24 października 2022 roku w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
Uchwała Nr XLII/454/22 Rady Miasta Poręba z dnia 24 października 2022 roku w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Poręba.pdf 258.92KB zobacz
pdf 2022-10-25 Uchwała Nr XLII/453/22 Rady Miasta Poręba z dnia 24 października 2022 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba oaz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
Uchwała Nr XLII/453/22 Rady Miasta Poręba z dnia 24 października 2022 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba oaz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej.pdf 261.33KB zobacz
pdf 2022-10-25 Uchwała Nr XLII/452/22 Rady Miasta Poręba z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/182/20 Rady Miasta Poręba z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
Uchwała Nr XLII/452/22 Rady Miasta Poręba z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/182/20 Rady Miasta Poręba z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Poręba.pdf 270.86KB zobacz
pdf 2022-10-25 Uchwała Nr XLII/451/22 Rady Miasta Poręba z dnia 24 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
Uchwała Nr XLII/451/22 Rady Miasta Poręba z dnia 24 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba.pdf 261.19KB zobacz
pdf 2022-10-25 Uchwała Nr XLII/450/22 Rady Miasta Poręba z dnia 24 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
Uchwała Nr XLII/450/22 Rady Miasta Poręba z dnia 24 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf 258.44KB zobacz
pdf 2022-10-25 Uchwała Nr XLII/449/22 Rady Miasta Poręba z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
Uchwała Nr XLII/449/22 Rady Miasta Poręba z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu.pdf 252KB zobacz
pdf 2022-10-25 Uchwała Nr XLII/448/22 Rady Miasta Poręba z dnia 24 października 2022 roku w sprawie powołania Zespołu dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu na kadencję 2020 - 2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
Uchwała Nr XLII/448/22 Rady Miasta Poręba z dnia 24 października 2022 roku w sprawie powołania Zespołu dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu na kadencję 2020 - 2023.pdf 253.21KB zobacz
pdf 2022-09-29 Uchwała Nr XLI/447/22 Rady Miasta Poręba z dnia 26 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
Uchwała Nr XLI/447/22 Rady Miasta Poręba z dnia 26 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba.pdf 257.96KB zobacz
pdf 2022-09-29 Uchwała Nr XLI/446/22 Rady Miasta Poręba z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
Uchwała Nr XLI/446/22 Rady Miasta Poręba z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031.pdf 678.89KB zobacz
pdf 2022-09-29 Uchwała Nr XLI/445/22 Rady Miasta Poręba z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na rok 2022.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
Uchwała Nr XLI/445/22 Rady Miasta Poręba z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na rok 2022.pdf 1.81MB zobacz
pdf 2022-09-29 Uchwała Nr XLI/444/22 Rady Miasta Poręba z dnia 26 września 2022 roku w sprawie przekazania skargi do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
Uchwała Nr XLI/444/22 Rady Miasta Poręba z dnia 26 września 2022 roku w sprawie przekazania skargi do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej.pdf 254.55KB zobacz
pdf 2022-09-29 Uchwała Nr XLI/443/22 Rady Miasta Poręba z dnia 26 września 2022 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
Uchwała Nr XLI/443/22 Rady Miasta Poręba z dnia 26 września 2022 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej.pdf 260.47KB zobacz
pdf 2022-09-29 Uchwała Nr XLI/442/22 Rady Miasta Poręba z dnia 26 września 2022 roku w sprawie skargi na Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porębie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
Uchwała Nr XLI/442/22 Rady Miasta Poręba z dnia 26 września 2022 roku w sprawie skargi na Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porębie.pdf 256.97KB zobacz
pdf 2022-09-29 Uchwała Nr XLI/441/22 Rady Miasta Poręba z dnia 26 września 2022 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
Uchwała Nr XLI/441/22 Rady Miasta Poręba z dnia 26 września 2022 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba.pdf 260.51KB zobacz
pdf 2022-09-29 Uchwała Nr XLI/440/22 Rady Miasta Poręba z dnia 26 września 2022 roku w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skarg na Burmistrza Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
Uchwała Nr XLI/440/22 Rady Miasta Poręba z dnia 26 września 2022 roku w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skarg na Burmistrza Miasta Poręba.pdf 256.23KB zobacz
pdf 2022-09-29 Uchwała Nr XLI/439/22 Rady Miasta Poręba z dnia 26 września 2022 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
Uchwała Nr XLI/439/22 Rady Miasta Poręba z dnia 26 września 2022 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf 259.94KB zobacz
pdf 2022-09-01 Uchwała Nr XL/438/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie yrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
Uchwała Nr XL/438/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie yrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy.pdf 211.42KB zobacz
pdf 2022-09-01 Uchwała Nr XL/437/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie w sprawie zmiany Uchwały NR XIV/154/19 Rady Miasta Poręba z dnia 23 grudnia 2019r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
Uchwała Nr XL/437/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie w sprawie zmiany Uchwały NR XIV/154/19 Rady Miasta Poręba z dnia 23 grudnia 2019r.pdf 224.31KB zobacz
pdf 2022-09-01 Uchwała Nr XL/436/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
Uchwała Nr XL/436/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031.pdf 559.83KB zobacz
pdf 2022-09-01 Uchwała Nr XL/435/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
Uchwała Nr XL/435/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.pdf 1.62MB zobacz
pdf 2022-09-01 Uchwała Nr XL/434/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
Uchwała Nr XL/434/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Poręba.pdf 212.44KB zobacz
pdf 2022-09-01 Uchwała Nr XL/433/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
Uchwała Nr XL/433/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba.pdf 214.88KB zobacz
pdf 2022-09-01 Uchwała Nr XL432/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie przekazania skargi do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
Uchwała Nr XL432/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie przekazania skargi do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej.pdf 214.26KB zobacz
pdf 2022-09-01 Uchwała Nr XL/431/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
Uchwała Nr XL/431/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba.pdf 225.6KB zobacz
pdf 2022-09-01 Uchwała Nr XL/430/22 Rady Miasta Poręba z nia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Burmistrza Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
Uchwała Nr XL/430/22 Rady Miasta Poręba z nia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Burmistrza Miasta Poręba.pdf 214.29KB zobacz
pdf 2022-09-01 Uchwała Nr XL/429/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
Uchwała Nr XL/429/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej.pdf 234.55KB zobacz
pdf 2022-09-01 Uchwała Nr XL/428/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022r. sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poręba na rok szkolny 2022/2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
Uchwała Nr XL/428/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022r. sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poręba na rok szkolny 2022/2023.pdf 210.18KB zobacz
pdf 2022-09-01 Uchwała Nr XL/427/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika MOPS w Porębie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poręba i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
Uchwała Nr XL/427/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika MOPS w Porębie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poręba i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.pdf 209.11KB zobacz
pdf 2022-09-01 Uchwała Nr XL/426/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
Uchwała Nr XL/426/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poręba.pdf 535.76KB zobacz
pdf 2022-09-01 Uchwała Nr XL/425/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Poręba na lata 2022 - 2026.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
Uchwała Nr XL/425/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Poręba na lata 2022 - 2026.pdf 1.79MB zobacz
pdf 2022-08-30 Uchwała Nr XL/424/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
Uchwała Nr XL/424/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf 285.68KB zobacz
pdf 2022-08-30 Uchwała Nr XL/423/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
Uchwała Nr XL/423/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf 214.99KB zobacz
pdf 2022-08-30 Uchwała Nr XL/422/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
Uchwała Nr XL/422/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.pdf 270.46KB zobacz
pdf 2022-08-30 Uchwała Nr XL/421/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skarg na Burmistrza Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
Uchwała Nr XL/421/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skarg na Burmistrza Miasta Poręba.pdf 212.68KB zobacz
pdf 2022-08-30 Uchwała Nr XL/420/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
Uchwała Nr XL/420/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu.pdf 209.53KB zobacz
pdf 2022-08-30 Uchwała Nr XL/419/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Zespołu dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu na kadencję 2020 - 2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
Uchwała Nr XL/419/22 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Zespołu dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu na kadencję 2020 - 2023.pdf 207.65KB zobacz
pdf 2022-06-29 Uchwała Nr XXXIX/418/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
Uchwała Nr XXXIX/418/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf 255.45KB zobacz
pdf 2022-06-29 Uchwała Nr XXXIX/417/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
Uchwała Nr XXXIX/417/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031.pdf 526.19KB zobacz
pdf 2022-06-29 Uchwała Nr XXXIX/416/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
Uchwała Nr XXXIX/416/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.pdf 1.28MB zobacz
pdf 2022-06-29 Uchwała Nr XXXIX/415/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
Uchwała Nr XXXIX/415/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba.pdf 254.55KB zobacz
pdf 2022-06-29 Uchwała Nr XXXIX/414/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
Uchwała Nr XXXIX/414/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba.pdf 260.16KB zobacz
pdf 2022-06-29 Uchwała Nr XXXIX/413/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
Uchwała Nr XXXIX/413/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba.pdf 261.46KB zobacz
pdf 2022-06-29 Uchwała Nr XXXIX/412/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie za 2021 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
Uchwała Nr XXXIX/412/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie za 2021 rok.pdf 258.05KB zobacz
pdf 2022-06-29 Uchwała Nr XXXIX/411/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie uchylenia w części uchwały nr XXXV/371/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku oraz stwierdzenia swej niewłaściwości do rozpatrzenia skarg na Burmistrza Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
Uchwała Nr XXXIX/411/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie uchylenia w części uchwały nr XXXV/371/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku oraz stwierdzenia swej niewłaściwości do rozpatrzenia skarg na Burmistrza Miasta Poręba.pdf 268.18KB zobacz
pdf 2022-06-29 Uchwała Nr XXXIX/410/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 r. w spr. uchylenia w części uchwały nr XXXVI/380/22 Rady Miasta Poręba z dnia 22 kwietnia 2022 r. oraz stwierdzenia swej niewłaściwości do rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
Uchwała Nr XXXIX/410/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 r. w spr. uchylenia w części uchwały nr XXXVI/380/22 Rady Miasta Poręba z dnia 22 kwietnia 2022 r. oraz stwierdzenia swej niewłaściwości do rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Poręba.pdf 267.01KB zobacz
pdf 2022-06-29 Uchwała Nr XXXIX/409/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
Uchwała Nr XXXIX/409/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poręba.pdf 4.41MB zobacz
pdf 2022-06-29 Uchwała Nr XXXIX/408/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
Uchwała Nr XXXIX/408/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Poręba.pdf 845.94KB zobacz
pdf 2022-06-29 Uchwała Nr XXXIX/407/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów śródmieścia wraz z częścią zachodnią miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
Uchwała Nr XXXIX/407/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów śródmieścia wraz z częścią zachodnią miasta Poręba.pdf 750KB zobacz
pdf 2022-06-29 Uchwała Nr XXXIX/406/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
Uchwała Nr XXXIX/406/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf 262.32KB zobacz
pdf 2022-06-29 Uchwała Nr XXXIX/405/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Poręba na II półrocze 2022 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
Uchwała Nr XXXIX/405/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Poręba na II półrocze 2022 roku.pdf 467.44KB zobacz
pdf 2022-06-29 Uchwała Nr XXXIX/404/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Poręba z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
Uchwała Nr XXXIX/404/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Poręba z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.pdf 255.66KB zobacz
pdf 2022-06-29 Uchwała Nr XXXIX/403/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Poręba za 2021 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
Uchwała Nr XXXIX/403/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Poręba za 2021 rok.pdf 243.46KB zobacz
pdf 2022-06-29 Uchwała Nr XXXIX/402/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Poręba wotum zaufania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
Uchwała Nr XXXIX/402/22 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Poręba wotum zaufania.pdf 248.51KB zobacz
pdf 2022-06-06 Uchwała Nr XXXVIII/401/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
Uchwała Nr XXXVIII/401/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031 553.52KB zobacz
pdf 2022-06-01 Uchwała Nr XXXVIII/400/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
Uchwała Nr XXXVIII/400/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.pdf 1.56MB zobacz
pdf 2022-06-01 Uchwała Nr XXXVIII/399/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
Uchwała Nr XXXVIII/399/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Poręba.pdf 212.6KB zobacz
pdf 2022-06-01 Uchwała Nr XXXVIII/398/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie przekazania skarg do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
Uchwała Nr XXXVIII/398/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie przekazania skarg do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej.pdf 215.51KB zobacz
pdf 2022-06-01 Uchwała Nr XXXVIII/397/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
Uchwała Nr XXXVIII/397/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba.pdf 213.81KB zobacz
pdf 2022-06-01 Uchwała Nr XXXVIII/396/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie skarg na Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porębie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
Uchwała Nr XXXVIII/396/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie skarg na Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porębie.pdf 216.46KB zobacz
pdf 2022-06-01 Uchwała Nr XXXVIII/395/22 Rady Miasta Poręba z dnia30 maja 2022 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
Uchwała Nr XXXVIII/395/22 Rady Miasta Poręba z dnia30 maja 2022 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej.pdf 216.2KB zobacz
pdf 2022-06-01 Uchwała Nr XXXVIII/394/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie przekazania skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba Burmistrzowi Miasta Poręba celem wszczęcia właściwego postępowania administracyjnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
Uchwała Nr XXXVIII/394/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie przekazania skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba Burmistrzowi Miasta Poręba celem wszczęcia właściwego postępowania administracyjnego.pdf 214.31KB zobacz
pdf 2022-06-01 Uchwała Nr XXXVIII/393/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie petycji dot. sprzeciwu Mieszkańców Miasta Poręba wobec Uchwały z dnia 20.12.2021 roku nr XXXVII/331/21 Rady Miasta Poręba dotyczącej podwyższenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
Uchwała Nr XXXVIII/393/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie petycji dot. sprzeciwu Mieszkańców Miasta Poręba wobec Uchwały z dnia 20.12.2021 roku nr XXXVII/331/21 Rady Miasta Poręba dotyczącej podwyższenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf 221.58KB zobacz
pdf 2022-06-01 Uchwała Nr XXXVIII/392/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
Uchwała Nr XXXVIII/392/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba.pdf 223.24KB zobacz
pdf 2022-06-01 Uchwała Nr XXXVIII/391/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
Uchwała Nr XXXVIII/391/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf 212.26KB zobacz
pdf 2022-06-01 Uchwała Nr XXXVIII/390/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
Uchwała Nr XXXVIII/390/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 224.29KB zobacz
pdf 2022-05-19 Uchwała Nr XXXVII/389/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie powołania Zespołu dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu na kadencję 2020 - 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
Uchwała Nr XXXVII/389/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie powołania Zespołu dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu na kadencję 2020 - 2023 210.17KB zobacz
pdf 2022-05-19 Uchwała Nr XXXVII/388/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
Uchwała Nr XXXVII/388/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu 209.8KB zobacz
pdf 2022-04-29 Uchwała Nr XXXVI/387/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
Uchwała Nr XXXVI/387/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 216.46KB zobacz
pdf 2022-04-29 Uchwała Nr XXXVI/386/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/327/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
Uchwała Nr XXXVI/386/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/327/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2022 rok 393.76KB zobacz
pdf 2022-04-29 Uchwała Nr XXXVI/385/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
Uchwała Nr XXXVI/385/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031 544.67KB zobacz
pdf 2022-04-29 Uchwała Nr XXXVI/384/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
Uchwała Nr XXXVI/384/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok 1.01MB zobacz
pdf 2022-04-29 Uchwała Nr XXXVI/383/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
Uchwała Nr XXXVI/383/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej 218.19KB zobacz
pdf 2022-04-29 Uchwała Nr XXXVI/382/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
Uchwała Nr XXXVI/382/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej 219.03KB zobacz
pdf 2022-04-29 Uchwała Nr XXXVI/381/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przekazania skarg do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
Uchwała Nr XXXVI/381/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przekazania skarg do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej 216.17KB zobacz
pdf 2022-04-29 Uchwała Nr XXXVI/380/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
Uchwała Nr XXXVI/380/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba 214.49KB zobacz
pdf 2022-04-29 Uchwała Nr XXXVI/379/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniora'' na rok 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
Uchwała Nr XXXVI/379/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniora'' na rok 2022 419.5KB zobacz
pdf 2022-04-29 Uchwała Nr XXXVI/378/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
Uchwała Nr XXXVI/378/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 382.21KB zobacz
pdf 2022-04-29 Uchwała Nr XXXVI/377/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
Uchwała Nr XXXVI/377/22 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy 211.99KB zobacz
pdf 2022-03-29 Uchwała Nr XXXV/376/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
Uchwała Nr XXXV/376/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poręba 223.36KB zobacz
pdf 2022-03-29 Uchwała Nr XXXV/375/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
Uchwała Nr XXXV/375/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031 3.41MB zobacz
pdf 2022-03-29 Uchwała Nr XXXV/374/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
Uchwała Nr XXXV/374/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok 1.02MB zobacz
pdf 2022-03-29 Uchwała Nr XXXV/373/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącego Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
Uchwała Nr XXXV/373/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącego Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej 216.99KB zobacz
pdf 2022-03-29 Uchwała Nr XXXV/372/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania skargi do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
Uchwała Nr XXXV/372/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania skargi do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej 214.22KB zobacz
pdf 2022-03-29 Uchwała Nr XXXV/371/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
Uchwała Nr XXXV/371/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba 227.52KB zobacz
pdf 2022-03-29 Uchwała Nr XXXV/370/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
Uchwała Nr XXXV/370/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Poręba 210.17KB zobacz
pdf 2022-03-29 Uchwała Nr XXXV/369/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba na rok 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
Uchwała Nr XXXV/369/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba na rok 2022 491.72KB zobacz
pdf 2022-03-29 Uchwała Nr XXXV/368/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
Uchwała Nr XXXV/368/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2024 817.56KB zobacz
pdf 2022-03-29 Uchwała Nr XXXV/367/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
Uchwała Nr XXXV/367/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 218.35KB zobacz
pdf 2022-03-29 Uchwała Nr XXXV/366/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
Uchwała Nr XXXV/366/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 211.26KB zobacz
pdf 2022-03-29 Uchwała Nr XXXV/365/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadań własnych gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
Uchwała Nr XXXV/365/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadań własnych gminy 213.3KB zobacz
pdf 2022-03-14 Uchwała Nr XXXIV/364/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
Uchwała Nr XXXIV/364/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031 3.68MB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/363/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
Uchwała Nr XXXIV/363/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok 1.36MB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/362/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z dnia 21 grudnia 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
Uchwała Nr XXXIV/362/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z dnia 21 grudnia 2021 roku 229.63KB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/361/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 17 stycznia 2022 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
Uchwała Nr XXXIV/361/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 17 stycznia 2022 roku. 215.51KB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/360/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie przekazania skargi do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
Uchwała Nr XXXIV/360/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie przekazania skargi do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej 213.79KB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/359/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie przekazania skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
Uchwała Nr XXXIV/359/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie przekazania skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej 213.99KB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/358/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie przekazania skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
Uchwała Nr XXXIV/358/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie przekazania skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej 214.47KB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/357/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
Uchwała Nr XXXIV/357/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Poręba 222.03KB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/356/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/164/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
Uchwała Nr XXXIV/356/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/164/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie 218.18KB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/355/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
Uchwała Nr XXXIV/355/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” 537.63KB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/354/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
Uchwała Nr XXXIV/354/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Poręba 415.01KB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/353/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
Uchwała Nr XXXIV/353/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy 215.86KB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/352/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie uchylenia Uchwały NR XLVI/302/10 Rady Miasta Poręba z dnia 25 maja 2010r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w Porębie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
Uchwała Nr XXXIV/352/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie uchylenia Uchwały NR XLVI/302/10 Rady Miasta Poręba z dnia 25 maja 2010r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w Porębie 212.16KB zobacz
pdf 2022-03-08 Uchwała Nr XXXIV/351/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie uchylenia Uchwały NR XLII/276/10 Rady Miasta Poręba z dnia 23 lutego 2010r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza zlokalizowanego w obrębie Krawce
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
Uchwała Nr XXXIV/351/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie uchylenia Uchwały NR XLII/276/10 Rady Miasta Poręba z dnia 23 lutego 2010r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza zlokalizowanego w obrębie Krawce 213.31KB zobacz
pdf 2022-01-18 Uchwała Nr XXXIII/350/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno - wschodniej części miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
Uchwała Nr XXXIII/350/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno - wschodniej części miasta Poręba 0.95MB zobacz
pdf 2022-01-18 Uchwała Nr XXXIII/349/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
Uchwała Nr XXXIII/349/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031 3.64MB zobacz
pdf 2022-01-18 Uchwała Nr XXXIII/348/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
Uchwała Nr XXXIII/348/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok 733.26KB zobacz
pdf 2022-01-18 Uchwała Nr XXXIII/347/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
Uchwała Nr XXXIII/347/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poręba 214.06KB zobacz
pdf 2022-01-18 Uchwała Nr XXXIII/346/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
Uchwała Nr XXXIII/346/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba 215.25KB zobacz
pdf 2022-01-18 Uchwała Nr XXXIII/345/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców Gminy Poręba z dnia 25 listopada 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
Uchwała Nr XXXIII/345/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców Gminy Poręba z dnia 25 listopada 2021 roku 213.31KB zobacz
pdf 2022-01-18 Uchwała Nr XXXIII/344/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
Uchwała Nr XXXIII/344/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Miasta Poręba 160.19KB zobacz
pdf 2022-01-18 Uchwała Nr XXXIII/343/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
Uchwała Nr XXXIII/343/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba 162.63KB zobacz
pdf 2022-01-18 Uchwała Nr XXXIII/342/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
Uchwała Nr XXXIII/342/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 212.8KB zobacz
pdf 2022-01-18 Uchwała Nr XXXIII/341/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
Uchwała Nr XXXIII/341/22 Rady Miasta Poręba z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie 643.04KB zobacz
Drukuj
Liczba odwiedzin
0
do góry