• język migowy
BIP
Grafika BIP

Uchwały - 2023

Kategoria: Rok 2023 [113]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-12-20 Uchwała Nr LIX/605/23 Rady Miasta Poręba z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
Uchwała Nr LIX/605/23 Rady Miasta Poręba z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.pdf 551.49KB zobacz
pdf 2023-12-20 Uchwała Nr LIX/604/23 Rady Miasta Poręba z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
Uchwała Nr LIX/604/23 Rady Miasta Poręba z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.pdf 0.96MB zobacz
pdf 2023-12-20 Uchwała Nr LIX/603/23 Rady Miasta Poręba z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
Uchwała Nr LIX/603/23 Rady Miasta Poręba z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.pdf 237.3KB zobacz
pdf 2023-12-20 Uchwała Nr LIX/602/23 Rady Miasta Poręba z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu" Gminy Poręba na lata 2024-2028.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
Uchwała Nr LIX/602/23 Rady Miasta Poręba z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu" Gminy Poręba na lata 2024-2028.pdf 283.95KB zobacz
pdf 2023-12-20 Uchwała Nr LIX/601/23 Rady Miasta Poręba z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie petycji Górnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych z siedzibą w Katowicach o wprowadzenie w Gminie Poręba określonych w tej petycji stawek i ulg w podatku od środków transportowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
Uchwała Nr LIX/601/23 Rady Miasta Poręba z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie petycji Górnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych z siedzibą w Katowicach o wprowadzenie w Gminie Poręba określonych w tej petycji stawek i ulg w podatku od środków transportowych.pdf 241.24KB zobacz
pdf 2023-12-20 Uchwała Nr LIX/600/23 Rady Miasta Poręba z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Poręba do gminnego zasobu nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
Uchwała Nr LIX/600/23 Rady Miasta Poręba z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Poręba do gminnego zasobu nieruchomości.pdf 235.25KB zobacz
pdf 2023-12-20 Uchwała Nr LIX/599/23 Rady Miasta Poręba z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
Uchwała Nr LIX/599/23 Rady Miasta Poręba z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf 215.92KB zobacz
pdf 2023-12-20 Uchwała Nr LIX/598/23 Rady Miasta Poręba z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
Uchwała Nr LIX/598/23 Rady Miasta Poręba z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Poręba.pdf 214.52KB zobacz
pdf 2023-12-20 Uchwała Nr LIX/597/23 Rady Miasta Poręba z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Poręba na I półrocze 2024 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
Uchwała Nr LIX/597/23 Rady Miasta Poręba z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Poręba na I półrocze 2024 roku.pdf 482.44KB zobacz
pdf 2023-12-20 Uchwała Nr LIX/596/23 Rady Miasta Poręba z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata- 2024-2031.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
Uchwała Nr LIX/596/23 Rady Miasta Poręba z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata- 2024-2031.pdf 3.6MB zobacz
pdf 2023-12-20 Uchwała Nr LIX/595/23 Rady Miasta Poręba z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2024 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
Uchwała Nr LIX/595/23 Rady Miasta Poręba z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2024 rok.pdf 2.68MB zobacz
pdf 2023-12-20 Uchwała Nr LIX/594/23 Rady Miasta Poręba z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
Uchwała Nr LIX/594/23 Rady Miasta Poręba z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf 212.16KB zobacz
pdf 2023-12-05 Uchwała Nr LVIII/593/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
Uchwała Nr LVIII/593/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.pdf 1.01MB zobacz
pdf 2023-12-05 Uchwała Nr LVIII/592/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/477/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2023 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
Uchwała Nr LVIII/592/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/477/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2023 rok.pdf 241.4KB zobacz
pdf 2023-11-29 Uchwała Nr LVIII/591/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
Uchwała Nr LVIII/591/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.pdf 418.16KB zobacz
pdf 2023-11-29 Uchwała Nr LVIII/590/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
Uchwała Nr LVIII/590/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.pdf 241.14KB zobacz
pdf 2023-11-29 Uchwała Nr LVIII/589/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
Uchwała Nr LVIII/589/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf 215.35KB zobacz
pdf 2023-11-29 Uchwała Nr LVIII/588/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
Uchwała Nr LVIII/588/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Poręba.pdf 850.41KB zobacz
pdf 2023-11-29 Uchwała Nr LVIII/587/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
Uchwała Nr LVIII/587/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Poręba.pdf 210.4KB zobacz
pdf 2023-10-31 Uchwała Nr LVII/586/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
Uchwała Nr LVII/586/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.pdf 1.01MB zobacz
pdf 2023-10-31 Uchwała Nr LVII/585/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 października 2023 roku w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
Uchwała Nr LVII/585/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 października 2023 roku w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie.pdf 288.03KB zobacz
pdf 2023-10-31 Uchwała Nr LVII/584/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 października 2023 roku w sprawie petycji dotyczącej utworzenia Gminnej Straży Energetycznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
Uchwała Nr LVII/584/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 października 2023 roku w sprawie petycji dotyczącej utworzenia Gminnej Straży Energetycznej.pdf 214.58KB zobacz
pdf 2023-10-31 Uchwała Nr LVII/583/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 października 2023 roku w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
Uchwała Nr LVII/583/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 października 2023 roku w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Poręba.pdf 220.01KB zobacz
pdf 2023-10-31 Uchwała Nr LVII/582/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
Uchwała Nr LVII/582/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf 218.42KB zobacz
pdf 2023-09-26 Uchwała Nr LVI/581/23 Rady Miasta Poręba z dnia 25 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
Uchwała Nr LVI/581/23 Rady Miasta Poręba z dnia 25 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.pdf 1.03MB zobacz
pdf 2023-09-26 Uchwała Nr LVI/580/23 Rady Miasta Poręba z dnia 25 września 2023 roku w sprawie skargi z dnia 28 lipca 2023 roku (RKP 2403).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
Uchwała Nr LVI/580/23 Rady Miasta Poręba z dnia 25 września 2023 roku w sprawie skargi z dnia 28 lipca 2023 roku (RKP 2403).pdf 217.69KB zobacz
pdf 2023-09-26 Uchwała Nr LVI/579/23 Rady Miasta Poręba z dnia 25 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/30/02 Rady Miasta Poręba z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
Uchwała Nr LVI/579/23 Rady Miasta Poręba z dnia 25 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/30/02 Rady Miasta Poręba z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Miasta Poręba.pdf 218.61KB zobacz
pdf 2023-09-26 Uchwała Nr LVI/578/23 Rady Miasta Poręba z dnia 25 września 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
Uchwała Nr LVI/578/23 Rady Miasta Poręba z dnia 25 września 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poręba.pdf 219.07KB zobacz
pdf 2023-09-26 Uchwała Nr LVI/577/23 Rady Miasta Poręba z dnia 25 września 2023 roku w sprawie nadania nazw ulic.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
Uchwała Nr LVI/577/23 Rady Miasta Poręba z dnia 25 września 2023 roku w sprawie nadania nazw ulic.pdf 395.91KB zobacz
pdf 2023-09-26 Uchwała Nr LVI/576/23 Rady Miasta Poręba z dnia 25 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
Uchwała Nr LVI/576/23 Rady Miasta Poręba z dnia 25 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu.pdf 248.62KB zobacz
pdf 2023-09-26 Uchwała Nr LVI/575/23 Rady Miasta Poręba z dnia 25 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
Uchwała Nr LVI/575/23 Rady Miasta Poręba z dnia 25 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf 216.47KB zobacz
pdf 2023-09-05 Uchwała Nr LV/574/23 Rady Miasta Poręba z dnia 5 września 2023 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Zagłębie Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
Uchwała Nr LV/574/23 Rady Miasta Poręba z dnia 5 września 2023 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Zagłębie Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu.pdf 376.76KB zobacz
pdf 2023-08-31 Uchwała Nr LIV/573/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zawierciu na kadencję 2024-2027.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
Uchwała Nr LIV/573/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zawierciu na kadencję 2024-2027.pdf 213.44KB zobacz
pdf 2023-08-31 Uchwała Nr LIV/572/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu na kadencję 2024 - 2027.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
Uchwała Nr LIV/572/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu na kadencję 2024 - 2027.pdf 235.13KB zobacz
pdf 2023-08-31 Uchwała Nr LIV/571/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
Uchwała Nr LIV/571/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.pdf 1.33MB zobacz
pdf 2023-09-05 Uchwała Nr LIV/570/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie przyjęcia regulaminu naboru i warunków udziału w projekcie: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie - etap II”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
Uchwała Nr LIV/570/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie przyjęcia regulaminu naboru i warunków udziału w projekcie: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie - etap II”.pdf 1.36MB zobacz
pdf 2023-08-31 Uchwała Nr LIV/569/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie stwierdzenia niewłaściwości Rady Miasta Poręba do rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
Uchwała Nr LIV/569/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie stwierdzenia niewłaściwości Rady Miasta Poręba do rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Poręba.pdf 217.9KB zobacz
pdf 2023-08-31 Uchwała Nr LIV/568/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie stwierdzenia niewłaściwości Rady Miasta Poręba do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
Uchwała Nr LIV/568/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie stwierdzenia niewłaściwości Rady Miasta Poręba do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie.pdf 220.19KB zobacz
pdf 2023-08-31 Uchwała Nr LIV/567/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porębie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
Uchwała Nr LIV/567/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porębie.pdf 214.89KB zobacz
pdf 2023-08-31 Uchwała Nr LIV/566/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
Uchwała Nr LIV/566/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba.pdf 224.46KB zobacz
pdf 2023-08-31 Uchwała Nr LIV/565/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
Uchwała Nr LIV/565/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.pdf 221.48KB zobacz
pdf 2023-08-31 Uchwała Nr LIV/564/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/283/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
Uchwała Nr LIV/564/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/283/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poręba.pdf 222.92KB zobacz
pdf 2023-09-05 Uchwała Nr LIV/563/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno-wschodniej części miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
Uchwała Nr LIV/563/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno-wschodniej części miasta Poręba.pdf 12.19MB zobacz
pdf 2023-08-31 Uchwała Nr LIV/562/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
Uchwała Nr LIV/562/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu.pdf 215.39KB zobacz
pdf 2023-08-31 Uchwała Nr LIV/561/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
Uchwała Nr LIV/561/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf 215.73KB zobacz
pdf 2023-06-28 Uchwała Nr LIII/560/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2023-2031.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
Uchwała Nr LIII/560/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2023-2031.pdf 3.38MB zobacz
pdf 2023-06-28 Uchwała Nr LIII/559/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
Uchwała Nr LIII/559/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.pdf 1.19MB zobacz
pdf 2023-06-28 Uchwała Nr LIII/558/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
Uchwała Nr LIII/558/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.pdf 218.86KB zobacz
pdf 2023-06-28 Uchwała Nr LIII/557/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia regulaminu naboru i warunków udziału w projekcie: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie - etap II”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
Uchwała Nr LIII/557/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia regulaminu naboru i warunków udziału w projekcie: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie - etap II”.pdf 1.79MB zobacz
pdf 2023-06-28 Uchwała Nr LIII/556/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
Uchwała Nr LIII/556/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Poręba.pdf 218.71KB zobacz
pdf 2023-06-28 Uchwała Nr LIII/555/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
Uchwała Nr LIII/555/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie.pdf 217.02KB zobacz
pdf 2023-06-28 Uchwała Nr LIII/554/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie nadania terenowi położonemu w Porębie przy ulicy Rzecznej nazwy „Skwer Burmistrza Włodzimierza Spyry”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
Uchwała Nr LIII/554/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie nadania terenowi położonemu w Porębie przy ulicy Rzecznej nazwy „Skwer Burmistrza Włodzimierza Spyry”.pdf 650.21KB zobacz
pdf 2023-06-28 Uchwała Nr LIII/553/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie stwierdzenia niewłaściwości rzeczowej Rady Miasta Poręba do rozpatrzenia skarg.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
Uchwała Nr LIII/553/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie stwierdzenia niewłaściwości rzeczowej Rady Miasta Poręba do rozpatrzenia skarg.pdf 220.9KB zobacz
pdf 2023-06-28 Uchwała Nr LIII/552/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1w Porębie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
Uchwała Nr LIII/552/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1w Porębie.pdf 218.79KB zobacz
pdf 2023-06-28 Uchwała Nr LIII/551/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie przekazania skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba oraz Radę Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
Uchwała Nr LIII/551/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie przekazania skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba oraz Radę Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej.pdf 216.04KB zobacz
pdf 2023-06-28 Uchwała Nr LIII/550/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie przekazania skargi do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej w toku postępowania administracyjnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
Uchwała Nr LIII/550/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie przekazania skargi do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej w toku postępowania administracyjnego.pdf 215.58KB zobacz
pdf 2023-06-28 Uchwała Nr LIII/549/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie za 2022 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
Uchwała Nr LIII/549/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie za 2022 rok.pdf 217.87KB zobacz
pdf 2023-06-28 Uchwała Nr LIII/548/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
Uchwała Nr LIII/548/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba.pdf 217.34KB zobacz
pdf 2023-06-28 Uchwała Nr LIII/547/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie stwierdzenia niewłaściwości rzeczowej Rady Miasta Poręba do rozpatrzenia skargi z dnia 7 kwietnia 2023 roku (sygn. RKP 956).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
Uchwała Nr LIII/547/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie stwierdzenia niewłaściwości rzeczowej Rady Miasta Poręba do rozpatrzenia skargi z dnia 7 kwietnia 2023 roku (sygn. RKP 956).pdf 220.84KB zobacz
pdf 2023-06-28 Uchwała Nr LIII/546/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie przekazania wniosku do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
Uchwała Nr LIII/546/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie przekazania wniosku do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej.pdf 218.05KB zobacz
pdf 2023-06-28 Uchwała Nr LIII/545/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
Uchwała Nr LIII/545/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf 218.49KB zobacz
pdf 2023-06-28 Uchwała Nr LIII/544/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/105/15 Rady Miasta Poręba z dnia 14 grudnia 2015r. sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
Uchwała Nr LIII/544/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/105/15 Rady Miasta Poręba z dnia 14 grudnia 2015r. sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru.pdf 212.98KB zobacz
pdf 2023-06-28 Uchwała Nr LIII/543/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba na rok 2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
Uchwała Nr LIII/543/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba na rok 2023.pdf 221.01KB zobacz
pdf 2023-06-28 Uchwała Nr LIII/542/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie poparcia stanowiska Rady Miasta Siemianowice Śląskie zawartego w uchwale nr 645/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wystąpienia do Sejmu RP z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
Uchwała Nr LIII/542/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie poparcia stanowiska Rady Miasta Siemianowice Śląskie zawartego w uchwale nr 645/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wystąpienia do Sejmu RP z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.pdf 217.2KB zobacz
pdf 2023-06-28 Uchwała Nr LIII/541/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Zagłębie Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
Uchwała Nr LIII/541/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Zagłębie Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu.pdf 391.25KB zobacz
pdf 2023-06-28 Uchwała Nr LIII/540/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Poręba na II półrocze 2023 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
Uchwała Nr LIII/540/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Poręba na II półrocze 2023 roku.pdf 483.21KB zobacz
pdf 2023-06-28 Uchwała Nr LIII/539/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Poręba z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
Uchwała Nr LIII/539/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Poręba z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.pdf 212.22KB zobacz
pdf 2023-06-28 Uchwała Nr LIII/538/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Poręba za 2022 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
Uchwała Nr LIII/538/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Poręba za 2022 rok.pdf 207.11KB zobacz
pdf 2023-06-28 Uchwała Nr LIII/537/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Poręba wotum zaufania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
Uchwała Nr LIII/537/23 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Poręba wotum zaufania.pdf 210.59KB zobacz
pdf 2023-05-29 Uchwała Nr LII/536/23 Rady Miasta Poręba z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu oraz do Sądu Rejonowego w Zawierciu na kadencję 2023-2027.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
Uchwała Nr LII/536/23 Rady Miasta Poręba z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu oraz do Sądu Rejonowego w Zawierciu na kadencję 2023-2027.pdf 215.66KB zobacz
pdf 2023-05-29 Uchwała Nr LII/535/23 Rady Miasta Poręba z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie powołania Zespołu dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu oraz do Sądu Rejonowego w Zawierciu na kadencję 2023 - 2027.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
Uchwała Nr LII/535/23 Rady Miasta Poręba z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie powołania Zespołu dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu oraz do Sądu Rejonowego w Zawierciu na kadencję 2023 - 2027.pdf 215.66KB zobacz
pdf 2023-05-15 Uchwała Nr LI/534/23 Rady Miasta Poręba z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Poręba projektu partnerskiego pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie - etap II”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
Uchwała Nr LI/534/23 Rady Miasta Poręba z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Poręba projektu partnerskiego pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie - etap II”.pdf 391.05KB zobacz
pdf 2023-04-25 Uchwała Nr L/533/23 Rady Miasta Poręba z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
Uchwała Nr L/533/23 Rady Miasta Poręba z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.pdf 0.9MB zobacz
pdf 2023-04-25 Uchwała Nr L/532/23 Rady Miasta Poręba z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
Uchwała Nr L/532/23 Rady Miasta Poręba z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf 256.79KB zobacz
pdf 2023-04-25 Uchwała Nr L/531/23 Rady Miasta Poręba z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
Uchwała Nr L/531/23 Rady Miasta Poręba z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego.pdf 286.02KB zobacz
pdf 2023-04-25 Uchwała Nr L/530/23 Rady Miasta Poręba z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba oraz Radę Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
Uchwała Nr L/530/23 Rady Miasta Poręba z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie przekazania skarg na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba oraz Radę Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej.pdf 266.76KB zobacz
pdf 2023-04-25 Uchwała Nr L/529/23 Rady Miasta Poręba z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków skierowanych do Rady Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
Uchwała Nr L/529/23 Rady Miasta Poręba z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków skierowanych do Rady Miasta Poręba.pdf 263.6KB zobacz
pdf 2023-04-25 Uchwała Nr L/528/23 Rady Miasta Poręba z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do spółki SIM Zagłębie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sosnowcu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
Uchwała Nr L/528/23 Rady Miasta Poręba z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do spółki SIM Zagłębie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sosnowcu.pdf 302.69KB zobacz
pdf 2023-04-25 Uchwała Nr L/527/23 Rady Miasta Poręba z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
Uchwała Nr L/527/23 Rady Miasta Poręba z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie.pdf 263.73KB zobacz
pdf 2023-04-25 Uchwała Nr L/526/23 Rady Miasta Poręba z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
Uchwała Nr L/526/23 Rady Miasta Poręba z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie.pdf 260.24KB zobacz
pdf 2023-04-25 Uchwała Nr L/525/23 Rady Miasta Poręba z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
Uchwała Nr L/525/23 Rady Miasta Poręba z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf 260.57KB zobacz
pdf 2023-04-03 Uchwała Nr XLIX/524/23 Rady Miasta Poręba z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
Uchwała Nr XLIX/524/23 Rady Miasta Poręba z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Poręba.pdf 263.29KB zobacz
pdf 2023-03-30 Uchwała Nr XLVIII/523/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2023-2031.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
Uchwała Nr XLVIII/523/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2023-2031.pdf 3.39MB zobacz
pdf 2023-03-30 Uchwała Nr XLVIII/522/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
Uchwała Nr XLVIII/522/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.pdf 1.09MB zobacz
pdf 2023-03-30 Uchwała Nr XLVIII/521/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
Uchwała Nr XLVIII/521/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf 249.88KB zobacz
pdf 2023-03-30 Uchwała Nr XLVIII/520/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu na kadencję 2020 - 2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
Uchwała Nr XLVIII/520/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu na kadencję 2020 - 2023.pdf 262.29KB zobacz
pdf 2023-03-30 Uchwała Nr XLVIII/519/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba na rok 2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
Uchwała Nr XLVIII/519/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba na rok 2023.pdf 464.2KB zobacz
pdf 2023-03-30 Uchwała Nr XLVIII/518/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
Uchwała Nr XLVIII/518/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Poręba.pdf 334.31KB zobacz
pdf 2023-03-30 Uchwała Nr XLVIII/517/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2023 roku zmieniający uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
Uchwała Nr XLVIII/517/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2023 roku zmieniający uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba.pdf 257.37KB zobacz
pdf 2023-03-30 Uchwała Nr XLVIII/516/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiana w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
Uchwała Nr XLVIII/516/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiana w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.pdf 273.08KB zobacz
pdf 2023-03-30 Uchwała Nr XLVIII/515/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/283/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
Uchwała Nr XLVIII/515/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/283/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poręba.pdf 257.68KB zobacz
pdf 2023-03-30 Uchwała Nr XLVIII/514/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
Uchwała Nr XLVIII/514/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba.pdf 266.79KB zobacz
pdf 2023-03-30 Uchwała Nr XLVIII/513/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do spółki SIM Zagłębie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sosnowcu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
Uchwała Nr XLVIII/513/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do spółki SIM Zagłębie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sosnowcu.pdf 262.39KB zobacz
pdf 2023-03-30 Uchwała Nr XLVIII/512/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Miasta Poręba.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
Uchwała Nr XLVIII/512/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Miasta Poręba.pdf 254.21KB zobacz
pdf 2023-02-28 Uchwała Nr XLVII/511/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2023-2031.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
Uchwała Nr XLVII/511/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2023-2031.pdf 3.49MB zobacz
pdf 2023-02-28 Uchwała Nr XLVII/510/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
Uchwała Nr XLVII/510/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.pdf 1.4MB zobacz
pdf 2023-02-28 Uchwała Nr XLVII/509/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki SIM Zagłębie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
Uchwała Nr XLVII/509/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki SIM Zagłębie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu.pdf 255.18KB zobacz
pdf 2023-02-28 Uchwała Nr XLVII/508/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniora" na rok 2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
Uchwała Nr XLVII/508/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniora" na rok 2023.pdf 355.31KB zobacz
pdf 2023-02-28 Uchwała Nr XLVII/507/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie przekazania skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba oraz Radę Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
Uchwała Nr XLVII/507/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie przekazania skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba oraz Radę Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej.pdf 257.41KB zobacz
pdf 2023-02-28 Uchwała Nr XLVII/506/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/164/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
Uchwała Nr XLVII/506/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/164/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie.pdf 477.97KB zobacz
pdf 2023-02-28 Uchwała Nr XLVII/505/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu w Porębie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
Uchwała Nr XLVII/505/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu w Porębie.pdf 397.85KB zobacz
pdf 2023-02-28 Uchwała Nr XLVII/504/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
Uchwała Nr XLVII/504/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf 258.13KB zobacz
pdf 2023-02-28 Uchwała Nr XLVII/503/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/474/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30.11.2022r w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
Uchwała Nr XLVII/503/23 Rady Miasta Poręba z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/474/22 Rady Miasta Poręba z dnia 30.11.2022r w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu.pdf 307.81KB zobacz
pdf 2023-01-31 Uchwała Nr XLVI/502/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2023-2031.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
Uchwała Nr XLVI/502/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2023-2031.pdf 3.56MB zobacz
pdf 2023-01-31 Uchwała Nr XLVI/501/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
Uchwała Nr XLVI/501/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.pdf 1.37MB zobacz
pdf 2023-01-31 Uchwała Nr XLVI/500/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/477/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2023 rok .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
Uchwała Nr XLVI/500/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/477/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2023 rok .pdf 496.26KB zobacz
pdf 2023-01-31 Uchwała Nr XLVI/499/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
Uchwała Nr XLVI/499/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej.pdf 255.68KB zobacz
pdf 2023-01-31 Uchwała Nr XLVI/498/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
Uchwała Nr XLVI/498/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1.pdf 257.19KB zobacz
pdf 2023-01-31 Uchwała Nr XLVI/497/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie przekazania wniosku o udostępnienie informacji publicznej do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
Uchwała Nr XLVI/497/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie przekazania wniosku o udostępnienie informacji publicznej do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta Poręba według właściwości rzeczowej.pdf 261.18KB zobacz
pdf 2023-01-31 Uchwała Nr XLVI/496/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi z dnia 2 stycznia 2023 roku wraz z odpowiedzią na skargę.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
Uchwała Nr XLVI/496/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi z dnia 2 stycznia 2023 roku wraz z odpowiedzią na skargę.pdf 257.94KB zobacz
pdf 2023-01-31 Uchwała Nr XLVI/495/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
Uchwała Nr XLVI/495/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.pdf 260.75KB zobacz
pdf 2023-01-31 Uchwała Nr XLVI/494/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Zagłębie sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
Uchwała Nr XLVI/494/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Zagłębie sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu.pdf 329.23KB zobacz
pdf 2023-01-31 Uchwała Nr XLVI/493/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu na kadencję 2020 - 2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
Uchwała Nr XLVI/493/23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu na kadencję 2020 - 2023.pdf 256.07KB zobacz
Drukuj
Liczba odwiedzin
2
do góry