• język migowy
BIP
Grafika BIP

Uchwały - 2020

Kategoria: Rok 2020 [95]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-12-30 Uchwała Nr XXIII/249/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Gminy Poręba z dnia 21 października 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
Uchwała Nr XXIII/249/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Gminy Poręba z dnia 21 października 2020 roku 192.92KB zobacz
pdf 2020-12-30 Uchwała Nr XXIII/248/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
Uchwała Nr XXIII/248/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 476.5KB zobacz
pdf 2020-12-30 Uchwała Nr XXIII/247/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
Uchwała Nr XXIII/247/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031 3.44MB zobacz
pdf 2020-12-30 Uchwała Nr XXIII/246/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
Uchwała Nr XXIII/246/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2021 rok 1.26MB zobacz
pdf 2020-12-30 Uchwała Nr XXIII/245/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
Uchwała Nr XXIII/245/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok 0.91MB zobacz
pdf 2020-12-30 Uchwała Nr XXIII/244/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Poręba na I półrocze 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
Uchwała Nr XXIII/244/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Poręba na I półrocze 2021 roku 578.11KB zobacz
pdf 2020-12-30 Uchwała Nr XXIII/243/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
Uchwała Nr XXIII/243/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Poręba 0.99MB zobacz
pdf 2020-12-30 Uchwała Nr XXIII/242/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
Uchwała Nr XXIII/242/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 264.24KB zobacz
pdf 2020-12-30 Uchwała Nr XXIII/241/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
Uchwała Nr XXIII/241/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 742.35KB zobacz
pdf 2020-12-30 Uchwała Nr XXIII/240/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
Uchwała Nr XXIII/240/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 209.92KB zobacz
pdf 2020-12-30 Uchwała Nr XXIII/239/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 599
Uchwała Nr XXIII/239/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba 410.48KB zobacz
pdf 2020-12-30 Uchwała Nr XXIII/238/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
Uchwała Nr XXIII/238/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat 191.04KB zobacz
pdf 2020-12-30 Uchwała Nr XXIII/237/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
Uchwała Nr XXIII/237/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie 16.12MB zobacz
pdf 2020-12-30 Uchwała Nr XXIII/236/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
Uchwała Nr XXIII/236/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” 425KB zobacz
pdf 2020-11-30 Uchwała Nr XXII/235/20 Rady Miasta Poręba z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
Uchwała Nr XXII/235/20 Rady Miasta Poręba z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031 3.32MB zobacz
pdf 2020-11-30 Uchwała Nr XXII/234/20 Rady Miasta Poręba z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
Uchwała Nr XXII/234/20 Rady Miasta Poręba z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok 1.04MB zobacz
pdf 2020-10-26 Uchwała Nr XXI/233/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
Uchwała Nr XXI/233/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031 419.56KB zobacz
pdf 2020-10-26 Uchwała Nr XXI/232/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
Uchwała Nr XXI/232/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok 633.45KB zobacz
pdf 2020-10-26 Uchwała Nr XXI/231/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/146/19 Rady Miasta Poręba z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
Uchwała Nr XXI/231/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/146/19 Rady Miasta Poręba z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2020 rok 199.4KB zobacz
pdf 2020-10-26 Uchwała Nr XXI/230/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
Uchwała Nr XXI/230/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat 182.8KB zobacz
pdf 2020-10-26 Uchwała Nr XXI/229/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno - wschodniej części miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
Uchwała Nr XXI/229/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno - wschodniej części miasta Poręba 1.24MB zobacz
pdf 2020-09-28 Uchwała Nr XX/228/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
Uchwała Nr XX/228/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie skargi na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba 204.09KB zobacz
pdf 2020-09-28 Uchwała Nr XX/227/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
Uchwała Nr XX/227/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poręba 210.33KB zobacz
pdf 2020-09-28 Uchwała Nr XX/226/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
Uchwała Nr XX/226/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031 337.21KB zobacz
pdf 2020-09-28 Uchwała Nr XX/225/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
Uchwała Nr XX/225/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok 881.63KB zobacz
pdf 2020-09-28 Uchwała Nr XX/224/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/146/19 Rady Miasta Poręba z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
Uchwała Nr XX/224/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/146/19 Rady Miasta Poręba z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2020 rok 206.8KB zobacz
pdf 2020-09-28 Uchwała Nr XX/223/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
Uchwała Nr XX/223/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat 198.77KB zobacz
pdf 2020-09-28 Uchwała Nr XX/222/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki opłaty podwyższonej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 370
Uchwała Nr XX/222/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki opłaty podwyższonej 224.1KB zobacz
pdf 2020-09-28 Uchwała Nr XX/221/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 404
Uchwała Nr XX/221/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie 15.68MB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/220/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zobowiązania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poręba do przeprowadzenia kontroli legalności sprawowania mandatu przez radnego Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
Uchwała Nr XIX/220/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zobowiązania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poręba do przeprowadzenia kontroli legalności sprawowania mandatu przez radnego Rady Miasta Poręba 201.46KB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/219/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/195/20 Rady Miasta Poręba z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/30/02 Rady Miasta Poręba z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
Uchwała Nr XIX/219/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/195/20 Rady Miasta Poręba z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/30/02 Rady Miasta Poręba z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Miasta Poręba 116.84KB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/218/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 24 marca 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
Uchwała Nr XIX/218/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 24 marca 2020 roku 223.23KB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/217/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie przekazania skarg na Radę Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
Uchwała Nr XIX/217/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie przekazania skarg na Radę Miasta Poręba do rozpoznania Wojewodzie Śląskiemu według właściwości rzeczowej 203.82KB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/216/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie skarg na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
Uchwała Nr XIX/216/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie skarg na Przewodniczącą Rady Miasta Poręba 203.75KB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/215/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
Uchwała Nr XIX/215/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba 204.57KB zobacz
xls 2020-09-08 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 157/20 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 07 września 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 157/20 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 61.44KB -
xls 2020-09-08 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 157/20 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 07 września 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 157/20 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 193.57KB -
xls 2020-09-08 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 157/20 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 07 września 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 157/20 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 18.5KB -
docx 2020-09-08 Zarządzenie nr 157/20 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
Zarządzenie nr 157/20 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Miasta Poręba 24.74KB -
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/214/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
Uchwała Nr XIX/214/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok 0.99MB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/213/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
Uchwała Nr XIX/213/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat 199.9KB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/212/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
Uchwała Nr XIX/212/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie 230.69KB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/211/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
Uchwała Nr XIX/211/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie 231.07KB zobacz
pdf 2020-09-08 Uchwała Nr XIX/210/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poręba na rok szkolny 2020/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
Uchwała Nr XIX/210/20 Rady Miasta Poręba z dnia 07 września 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poręba na rok szkolny 2020/2021 199.59KB zobacz
doc 2020-07-07 tłumaczenie Apel Winniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
tłumaczenie Apel Winniki 51KB -
pdf 2020-07-07 Apel Rady Miasta Poręba z dnia 29 czerwca 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
Apel Rady Miasta Poręba z dnia 29 czerwca 2020 roku 1.61MB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/209/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 314
Uchwała Nr XVIII/209/20 Rady Miasta Poręba 202.81KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/208/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
Uchwała Nr XVIII/208/20 Rady Miasta Poręba 198.36KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/207/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
Uchwała Nr XVIII/207/20 Rady Miasta Poręba 204.66KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/206/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
Uchwała Nr XVIII/206/20 Rady Miasta Poręba 230.22KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/205/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
Uchwała Nr XVIII/205/20 Rady Miasta Poręba 346.97KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/204/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
Uchwała Nr XVIII/204/20 Rady Miasta Poręba 795.81KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/203/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
Uchwała Nr XVIII/203/20 Rady Miasta Poręba 519.26KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/202/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
Uchwała Nr XVIII/202/20 Rady Miasta Poręba 198.84KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/201/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
Uchwała Nr XVIII/201/20 Rady Miasta Poręba 203.17KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/200/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
Uchwała Nr XVIII/200/20 Rady Miasta Poręba 206.24KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/199/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 338
Uchwała Nr XVIII/199/20 Rady Miasta Poręba 214.99KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/198/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 425
Uchwała Nr XVIII/198/20 Rady Miasta Poręba 351.56KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/197/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
Uchwała Nr XVIII/197/20 Rady Miasta Poręba 206.96KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/196/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
Uchwała Nr XVIII/196/20 Rady Miasta Poręba 502.77KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/195/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
Uchwała Nr XVIII/195/20 Rady Miasta Poręba 385.14KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/194/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
Uchwała Nr XVIII/194/20 Rady Miasta Poręba 111.42KB zobacz
pdf 2020-09-09 Uchwała Nr XVIII/193/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
Uchwała Nr XVIII/193/20 Rady Miasta Poręba 110.79KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/192/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
Uchwała Nr XVIII/192/20 Rady Miasta Poręba 107.94KB zobacz
pdf 2020-07-02 Uchwała Nr XVIII/191/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
Uchwała Nr XVIII/191/20 Rady Miasta Poręba 191.07KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/190/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
Uchwała Nr XVII/190/20 Rady Miasta Poręba 216.84KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/189/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
Uchwała Nr XVII/189/20 Rady Miasta Poręba 290.34KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/188/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
Uchwała Nr XVII/188/20 Rady Miasta Poręba 198.57KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/187/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
Uchwała Nr XVII/187/20 Rady Miasta Poręba 541.7KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/186/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
Uchwała Nr XVII/186/20 Rady Miasta Poręba 386.69KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/185/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
Uchwała Nr XVII/185/20 Rady Miasta Poręba 205.46KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/184/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
Uchwała Nr XVII/184/20 Rady Miasta Poręba 198.51KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/183/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
Uchwała Nr XVII/183/20 Rady Miasta Poręba 203.31KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/182/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 449
Uchwała Nr XVII/182/20 Rady Miasta Poręba 364.58KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/181/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
Uchwała Nr XVII/181/20 Rady Miasta Poręba 466.78KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVII/180/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
Uchwała Nr XVII/180/20 Rady Miasta Poręba 0.93MB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/179/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
Uchwała Nr XVI/179/20 Rady Miasta Poręba 453.81KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/178/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
Uchwała Nr XVI/178/20 Rady Miasta Poręba 821.14KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/177/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
Uchwała Nr XVI/177/20 Rady Miasta Poręba 206.65KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/176/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
Uchwała Nr XVI/176/20 Rady Miasta Poręba 225.16KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/175/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
Uchwała Nr XVI/175/20 Rady Miasta Poręba 209.02KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/174/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
Uchwała Nr XVI/174/20 Rady Miasta Poręba 216.48KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/173/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 446
Uchwała Nr XVI/173/20 Rady Miasta Poręba 2.53MB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/172/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
Uchwała Nr XVI/172/20 Rady Miasta Poręba 201.4KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XVI/171/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
Uchwała Nr XVI/171/20 Rady Miasta Poręba 200.38KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/170/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 388
Uchwała Nr XV/170/20 Rady Miasta Poręba 196.08KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/169/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
Uchwała Nr XV/169/20 Rady Miasta Poręba 203.04KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/168/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
Uchwała Nr XV/168/20 Rady Miasta Poręba 195.98KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/167/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
Uchwała Nr XV/167/20 Rady Miasta Poręba 215.55KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/166/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 315
Uchwała Nr XV/166/20 Rady Miasta Poręba 195.35KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/165/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
Uchwała Nr XV/165/20 Rady Miasta Poręba 355.91KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/164/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
Uchwała Nr XV/164/20 Rady Miasta Poręba 386.72KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/163/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
Uchwała Nr XV/163/20 Rady Miasta Poręba 186.65KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/162/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 315
Uchwała Nr XV/162/20 Rady Miasta Poręba 595.22KB zobacz
pdf 2020-06-17 Uchwała Nr XV/161/20 Rady Miasta Poręba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
Uchwała Nr XV/161/20 Rady Miasta Poręba 195.3KB zobacz
Drukuj
Liczba odwiedzin
5
do góry