• język migowy
BIP
Grafika BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Dane przedsiębiorstwa

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
 • ul. ks.Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba
 • NIP: 649-226-98-27
 • REGON: 241 576 957

Numer rejestrowy

 • 1/2016/Poręba

Kody i rodzaje odpadów

 1. 200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 2. 200307 Odpady wielkogabarytowe

 3. 200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

 4. 200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

 5. 200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów

 6. 200302 Odpady z targowisk

 7. 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 8. 200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji

 9. 200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie

 10. 200201 Odpady ulegające biodegradacji

 11. 200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

 12. 200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

 13. 200141 Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

 14. 200140 Metale

 15. 200139 Tworzywa sztuczn

 16. 200138 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

 17. 200137* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

 18. 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 0135

 19. 200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

 20. 200133 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

 21. 200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

 22. 200131* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

 23. 200130 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

 24. 200129* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

 25. 200128 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

 26. 200127* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

 27. 200126* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

 28. 200125 Oleje i tłuszcze jadalne

 29. 200123* Urządzenia zawierające freony

 30. 200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

 31. 200119* Środki ochrony roślin

 32. 200117* Odczynniki fotograficzne

 33. 200115* Alkalia

 34. 200114* Kwasy

 35. 200113* Rozpuszczalniki

 36. 200111 Tekstylia

 37. 200110 Odzież

 38. 200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 39. 200102 Szkło

 40. 200101 Papier i tektura

 41. 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 070903

 42. 170802 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

 43. 170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

 44. 170508 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

 45. 170411 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

 46. 170407 Mieszaniny metali

 47. 170406 Cyna

 48. 170405 Żelazo i stal

 49. 170404 Cynk

 50. 170403 Ołów

 51. 170402 Aluminium

 52. 170401 Miedź, brąz, mosiądz

 53. 170302 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

 54. 170203 Tworzywa sztuczne

 55. 170202 Szkło

 56. 170201 Drewno

 57. 170182 Inne niewymienione odpady

 58. 170180 Usunięte tynki, tapety, oklein itp.

 59. 170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

 60. 170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

 61. 170102 Gruz ceglany

 62. 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

 63. 160216 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

 64. 160103 Zużyte opony

 65. 150109 Opakowania z tekstyliów

 66. 150107 Opakowania ze szkła

 67. 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe

 68. 150105 Opakowania wielomateriałowe

 69. 150104 Opakowania z metali

 70. 150103 Opakowania z drewna

 71. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

 72. 150101 Opakowania z papieru i tektury

 73. 150110* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

 74. 150111* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Poręba
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-06-17 15:25
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-06-17 15:47
Wytworzenie publikacji
Burmistrz Miasta Poręba 2020-06-17 15:47
Zatwierdzenie
Burmistrz Miasta Poręba 2020-06-17 15:47
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry