• język migowy
BIP
Grafika BIP

Sylwia Żak Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "FOREST"

Dane przedsiębiorstwa

 • SYLWIA ŻAK PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FOREST"
 • ul. Murarska 28, 43-100 Tychy

 • NIP: 6462356289

 • REGON: 241167905

Numer rejestrowy

 • NR 2/2019/Poręba

Kody i rodzaje odpadów

 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
 2. 15 01 02 Opakowania z. tworzyw sztucznych
 3. 15 01 03 Opakowania z drewna
 4. 15 01 04 Opakowania z metali
 5. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
 6. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
 7. 15 01 07 Opakowania ze szkła
 8. 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
 9. 20 01 01 Papier i tektura
 10. 20 01 02 Szkło
 11. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 12. 20 01 10 Odzież
 13. 20 01 11 Tekstylia
 14. 20 01 13* Rozpuszczalniki
 15. 20 01 14* Kwasy
 16. 20 01 15* Alkalia
 17. 20 01 17* Odczynniki fotograficzne
 18. 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
 19. 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 20. 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
 21. 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
 22. 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
 23. 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 24. 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
 25. 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 26. 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 27. 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 28. 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
 29. 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
 30. 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 31. 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
 32. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 33. 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
 34. 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
 35. 20 01 39 Tworzywa sztuczne
 36. 20 01 40 Metale
 37. 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
 38. 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
 39. 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
 40. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
 41. 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
 42. 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
 43. 20 03 02 Odpady z targowisk
 44. 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
 45. 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
 46. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
 47. 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Poręba
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-06-19 11:42
Aktualizacja publikacji
CSO Admin 2022-07-20 09:40
Wytworzenie publikacji
Burmistrz Miasta Poręba 2022-07-20 09:40
Zatwierdzenie
Burmistrz Miasta Poręba 2022-07-20 09:40
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry